Log in

СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – гр. Банско

СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” е средно училище (I - XII клас) с общинско финансиране.

Директор: Елеонора Барякова

Адрес: 2770 Банско, ул „Тодор Александров” 13

Телефон: 0749/8 83 15; 8 83 12

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web site: www.subansko.com

 

SOU