Log in

Професионална гимназия по електроника и енергетика – гр. Банско

ПГЕЕ  - Професионалната гимназия по електроника е училище с държавно финансиране

Директор: инж. Сашка Тодорова

Адрес:2770 Банско, ул „България” 23

Телефон: 0749/88402

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web site: www.pgeebansko.org

 

electrro