Log in

ВЕЛЯНОВА КЪЩА - Банско

МУЗЕЙ „ВЕЛЯНОВА КЪЩА”

ул. „Велян Огнев“ №5

 

Работно време

9.00 ч. – 13.00 ч.    14.00 ч. – 17.30 ч.

ПОЧИВНИ ДНИ: НЕДЕЛЯ И ПОНЕДЕЛНИК

БЕЗПЛАТЕН ДЕН: ВСЯКА ПЪРВА СРЯДА ОТ МЕСЕЦА

Веляновата къща е емблематична за величието, икономическия просперитет и духовния стремеж на банскалии в епохата на Възраждането. Тя е илюстрация на изяществото и уюта в бита на нашите предци, неподправения им усет към красивото, преклонението им към домашното огнище и семейните ценности. Със своите уникални стенописи и дърворезбена украса къщата няма аналог в българското възрожденско изкуство.

Веляновта къща е обявена за недвижима културна ценност с национално значение. Строена през XVIII век, тя е една от старите къщи-крепости с дебели каменни зидове, подземни скривалища, вътрешни и външни бойници, малки прозорци с железни решетки.