Log in

Спортен клуб "Мото Дружина" - Банско

АМБИЦИЯТА НА „Мото Дружина Банско” е да популяризира идеята за ендуро – спорта като начин за активен живот и да подпомага още желаещи да се обучават и развиват като добри състезатели.

Членовете на клуба имат необходимия опит, контакти и визия за провеждане на състезания от висок клас.

Цел и задачи:

Ø Организиране и провеждане на традиционно мото състезание;

Ø Трасиране и маркиране на маршрути, разрешени за мото - ендуро преминаван;

Ø Участие на членовете на Мото Дружина Банско в кръговете от BG-X Ендуро шампионата;

Ø Мото преходи и мото туризъм.

Председател: Йордан Ковачев