Log in

Клуб по биатлон "Банско 2019"

Цели и задачи: Популяризиране на биатлона сред подрастващите; Увеличаване броя на спортистите; Подобряване на спортните резултати на състезателите; Подобряване на функционалното състояние на спортистите; Повишаване на силовата и скоростната издръжливост при картотекираните състезатели;  Подобряване на стрелковите компоненти - точност и скорострелност

Възрастови групи: юноши старша; юноши младша; девойки младша; момичета старша, момичета младша.

Треньори:

Ирина Никулчина, Елена Георгиева, Георги Джолев