Log in

Клуб по канадска борба „АРМСПОРТ КЛУБ ГРИЗЛИ БАНСКО“

Клуб по канадска борба „АРМСПОРТ КЛУБ ГРИЗЛИ БАНСКО“

Клубът популяризира спорта канадска борба в Община Банско, в Република България и по света, сред всички възрастови групи.

Цели и задачи:  да се осигурят условия за развитие на канадската борба като спорт. Привличане към редовни занимания по канадска борба на подрастващи, на хора с увреждания, на дееспособни лица, любители и симпатизанти. Популяризира спорта канадска борба чрез групови и индивидуални изяви на състезателите на клуба в страната и чужбина. Развива общественополезна дейност, като неделима част от физическата култура на хората.

Председател: Георги Цветков

Електронна поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.