Log in

Спортен клуб художествена гимнастика „Банско"

Клубът е създаден с цел развитие и популяризиране на художествената гимнастика, естетическа групова гимнастика, масов спорт и други естетически дисциплини и танцови дейности, които не са предлагани и практикувани на територията на Община Банско. Основните задачи, които си поставят треньорите са: да се разшири обхвата на активно спортуващите деца в различни възрастови групи, ефективен тренировъчен процес, чрез високо квалифицирани спортно-педагогически кадри,  създаване на условия за мотивация и изграждане в състезателен дух, както и бъдещи участия в състезания, откриване на спортни таланти, които да попълнят националните ни гарнитури. Клубът селектира и подготвя бъдещи състезателки, като е заложено и участие в състезателни форуми. Тренировките дават възможност на децата да развият своята женственост и грациозност, да придобият спортна дисциплина, колективни умения и любов към спорта.