Log in

Ски клуб - Банско

В отборите на клуба са включени деца и младежи на възраст от 6 до 18 години. Целта на клуба е развиване на спортно-състезателна и тренировъчна дейност при равни възможности за спортна изява на всички състезатели на клуба,  изграждане на трайна любов към зимните спортове, възпитание в дух на спортсменство.

СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ

В отбора се включват деца, преминали успешно предсъстезателна подготовка и показали необходимите технически и физически качества.

Цели и задачи: Популяризиране и развитие на масовия ски спорт; Ски-обучение на най-малките; Спортно-състезателна тренировъчна дейност; Развитие на високо спортно майсторство. Състезателната дейност е изцяло съобразена с календара на БФски.

Групи: подготвително ниво /6 -12 г./; картотекирани състезатели  /14-18 г./

Треньори: Милена Чакърова, Саша Бистрина, Елена Клечерова

Адрес: гр. Банско, ул. „Яне Сандански“ 10

 

СКИ БЯГАНЕ

Цели и задачи: Популяризиране и развитие на ски бягането; Развитие на спорта за високо спортно майсторство; Участие в държавния и международен календар.

Възрастови групи: мъже; юноши и девойки старша; момичета и момчета старша, момичета и момчета младша.

Треньор: Елена Петакова

Адрес: гр. Банско, ул. „Яне Сандански“ 10