Log in

Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Банско: Обособена позиция 1 „PVC кош тип “Мева” с обем 120 литра”; Обособена позиция 2 „PVC контейнер тип “Ракла” с обем 1100 литра”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Банско: Обособена позиция 1 „PVC кош тип “Мева” с обем 120 литра”; Обособена позиция 2   „PVC контейнер тип “Ракла”с обем 1.100 литра”

Обявата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ" под № 9096635

 

ОБЯВА – публикуванo на 25.02.2020г.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА може да изтеклите от ТУК – публикувано на 25.02.2020г.

Протокол - публикувано на 27.04.2020г.

Договор по Обособена позиция 1 - публикувано на 18.05.2020г.

Договор по Обособена позиция 2 - публикувано на 18.05.2020г.