Log in

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на община Банско”

Обявата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ" под № 9098216

 

ОБЯВА – публикуванo на 22.04.2020 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА може да изтеглите от ТУК – публикувано на 22.04.2020 г.

Разяснение 1 - публикувано на 30.04.2020г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - публикувано на 07.05.2020 г.

Протокол - публикуван на 01.06.2020г.

Договор - публикувано на 19.06.2020г.