Log in

Упражняване на строителен надзор по проект "Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на територията на Община Банско - кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и административна сграда в гр. Банско"

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

Упражняване на строителен надзор по проект "Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на територията на Община Банско - кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и административна сграда в гр. Банско"

Обявата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ" под № 9098645

ОБЯВА – публикуванo на 12.05.2020 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА може да изтеглите от ТУК – публикувано на 12.05.2020 г.

Протокол - публикувано на 21.07.2020г.

Договор - публикувано на 10.08.2020г.