Log in

Изграждане на разделна канализация за ул. „Глазне” в участъка от ул. „Иван Вазов” до ул. „Христо Матов”, гр. Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

„Изграждане на разделна канализация за ул. „Глазне” в участъка от ул. „Иван Вазов” до ул. „Христо Матов”, гр. Банско ”

 

Кметът на община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки подидентификационен № 00283-2020-0002

Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 176 и чл. 178-181 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 08.06.2020 г. 

 

РЕШЕНИЕ – публикувано на 14.05.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 14.05.2020г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК - публикувано на 14.05.2020г.

Проект - публикувано на 14.05.2020г.

Разяснение 1 - публикувано на 26.05.2020г.

Протокол 1 - публикувано на 11.06.2020г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 03.07.2020г.

Протокол 2 - публикувано на 09.07.2020г.

Протокол 3 - публикувано на 09.07.2020г.

Доклад - публикувано на 09.07.2020г.

Решение за избран изпълнител - публикувано на 09.07.2020г.

Договор - публикувано на 14.08.2020 г.

Информация за сключен договор - публикувано на 14.08.2020 г.

Обявление за приключил договор - публикувано на 27.04.2021 г.