Log in

Обява за събиране на оферти: Извършване консулт. услуги по упр. изпълнението и отчитането на проект Подобряване на ен. ефективност на адм. сгради на територията на Общ. Банско - кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и адм. сграда в гр. Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

"Извършване консултантски услуги по управление изпълнението и отчитането на проект "Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на територията на Община Банско - кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и административна сграда в гр. Банско"

Обявата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ" под № 9099237

 

ОБЯВА - публикуванo на 05.06.2020 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА може да изтеглите от ТУК - публикувано на 05.06.2020 г.

Информация за удължаване първоначалния срок за подаване на офертите - публикувано на 16.06.2020г.

Протокол - публикувано на 07.07.2020г.

Договор - публикувано на 11.08.2020 г.