Log in

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор за обект: „Преустойство на част от дворно пространство – спортна площадка в Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“ – гр. Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ДОГОВОР  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: “Упражняване на строителен надзор за обект:  „Преустойство на част от дворно пространство – спортна площадка в Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“ – гр. Банско”

 

Договор