Log in

Обява за събиране на оферти с предмет: Изместване на канализация - съоръжение на техническата инфраструктура по част от ул. "Георги Темелков" в гр. Добринище, общ. Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Изместване на канализация - съоръжение на техническата инфраструктура по част от ул. "Георги Темелков" в гр. Добринище, общ. Банско“

Обявата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ" под № 9088946

 

ОБЯВА – публикувано на 07.06.2019г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ – публикувано на 07.06.2019г.

Проект – публикувано на 07.06.2019г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти - публикувано на 19.06.2019г.

Протокол - публикувано на 26.06.2019г.

Договор - публикувано на 04.07.2019г.