Log in

Обява за събиране на оферти с предмет: „Ремонт на покрив на дърводелска работилница и пристройка към нея в ЗСУ, гр. Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Ремонт на покрив на дърводелска работилница и пристройка към нея в ЗСУ, гр. Банско“

 

Обявата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ" под № 9091156

 

ОБЯВА – публикуванo на 07.08.2019г.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК – публикувано на 07.08.2019г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти - публикувано на 20.08.2019г.

Съобщение за прекратяване на процедурата - публикувано на 20.02.2020