Log in

Обява за събиране на оферти с предмет: Следгаранционно сервизно обслужване на МПС-та, собственост на община Банско, включващо профилактика, ремонт, поддръжка, подмяна на резервни части, материали, консумативи и други услуги с три обособени позиции

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Следгаранционно сервизно обслужване на моторни превозни средства, собственост на община Банско, включващо профилактика, ремонт, поддръжка, подмяна на резервни части, материали, консумативи и други услуги” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Леки автомобили, собственост на община Банско, обслужващи нуждите на общинска администрация”, Обособена позиция 2: „Товарни автомобили, строителна и земеделска механизация, собственост на община Банско”, Обособена позиция 3: „Автобуси, собственост на община Банско”

Обявата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ" под № 9093076

 

ОБЯВА – публикувано на 03.10.2019г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ – публикувано на 03.10.2019г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - публикувано на 16.10.2019 г.

Съобщение по чл. 193 за прекратяване на процедура - публикувано на 15.05.2020