Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Извозване на сняг в град Банско”

За процедура с предмет: “Извозване на сняг в град Банско”.
Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9010300

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видите ТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.