Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: Доставка на канцеларски материали, консумативи и оборудване с административна цел за управление на проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за процедура с предмет:Доставка на канцеларски материали, консумативи и оборудване с административна цел за управление на проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ”

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9007451

 

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видите ТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.

 

Документацията е публикувана 12.10.2012г.