Log in

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На интеренет страницата на община Банско и във всички кметства са обявени списъци с маломерни имоти, представляващи ниви и друг вид земеделеска земя, с площ до 10 дка, от общинския поземлен фонд, които ще се отдават под наем  на земеделски стопани и ползватели на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година.

Заявления по образец могат да се подават на фронт-офиса на община банско в срок от 10.08.2020г. до 14.08.2020г.

 

Приложение №1 - Землище на гр. Банско - 2020-2021 г.

Приложение №2 - Землище на гр. Добринище - 2019-2020 г.

Приложение №3 - землище на с. Кремен - 2019-2020 г.

Приложение №4 - Землище на с. Обидим - 2019-2020 г.

Приложение №5 - Землище на с. Гостун - 2019-2020 г.

Приложение №6 - Землище на с. Осеново - 2019-2020 г.

Приложение №7 - Землище на с. Филипово - 2019-2020 г.