Log in

ОБЯВА - Общинска администрация - Банско обявява свободно работно място за длъжността: СПЕЦИАЛИСТ „ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО”

О Б Я В А

Общинска администрация - Банско обявява свободно работно място за длъжността: СПЕЦИАЛИСТ „ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО” .

Подборът на кандидатите  ще се извърши по документи и събеседване .

 

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Кандидатите да имат завършено средно специално  или  /и/  висше образование. Предимство е придобита специалност в областта на архитектурата, строителството и геодезията.

2. Наличието на професионален опит в областта на строителството, архитектурата и геодезията, също е предимство за кандидата.

3. Добри компютърни умения, за предпочитане - работа с програмни продукти за техническо чертаене./AutoCad, CorelDraw/

           

ІІ. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Извършва техническа обработка на документи в отдел „ТСУ” и спомага дейността на общината по  осъществяване на контрол в строителството.

 

III . НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ:

- Заявление от кандидата  /свободен текст или стандартно от фронт-офиса на  общината.

- Документ /диплом / за завършено образование /копие/.

- Автобиография.

- Документ, удостоверяващ професионалния опит, при наличието на такъв /трудова, служебна, осигурителна книжка/-копие.

- Сертификат  за компютърни умения, при наличието на такъв.

 

ІV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите на кандидатите  се приемат  до 17.00 часа на 10.12.2020год. /четвъртък/

Място за подаване на документите: ФРОНТ-ОФИСА на Общинска администрация –Банско, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа  или по пощата на адрес: гр.Банско, пл „Никола Вапцаров” №1.

 

За допълнителна информациятелефон: 0749 / 8 86 42, служба „Човешки ресурси”