Log in

Образец на заявления и приложения към него от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

Образец на заявления и приложения към него, които следва да се подават по реда на чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ в срок от 01.03.2021г. до 10.03.2021г. на фронт-офиса на община Банско от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ

Приложение №1

Приложение №2