Log in

“Асфалтиране на улици, реконструкция и рехабилитация на площи за обществено обслужвaне в град Банско

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“Асфалтиране на улици, реконструкция и рехабилитация на площи за обществено обслужвaне в град Банско”


Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересувани участници да подадат оферти за участие в открит конкурс. Обекта на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2010-0008. Обществената поръчка се възлага чрез открит конкурс, на основание чл. 3, ал. 2 от НВМОП.
Финансирането за изпълнение на  поръчката  се  осигурява от бюджета на Община Банско.
Конкурсните документи се продават на “Фронт-офиса” в Община Банско всеки работен ден до 16:00 часа до 03.11.2010 г., включително. Цената на конкурсната документация е 24 лева с ДДС.
Размерът  на  гаранцията  за  участие  е 8333 /осем хиляди триста тридесет и три/ лева  с  ДДС.
Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 10.00 ч.  на 11.11.2010 г.Пълна документация за конкурса можете да изтеглите от ТУК