Log in

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА КАФЕ - СЛАДКАРНИЦА

О Б Я В А

          Община Банско обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – общинска собственост, представляващ помещение, кафе – сладкарница с площ от 130.00 кв.м., включващо зала, кухненски бокс и самостоятелен санитарен възел, находящо се на партерния етаж на жилищен блок в пар.VII кв.67, ул.”Цар Симеон” № 54 – гр.Банско.

          Помещението се отдава под наем с предназначение за заведение /кафе – сладкарница/.

         Срокът за отдаване под наем е 7 (седем) години от датата на подписване на договора за наем.

       Начална тръжна цена – 520.00 лв. на месечно без вкл. ДДС.            

         Депозитът за участие в търга е в размер на 1000.00 лв.

        Дата на провеждане на търга 17.06.2013г. (понеделник) от 14.00 часа, в административната сграда на Община Банско, в гр.Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1

         При непровеждане на търга на 17.06.2013г.(понеделник) ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 20.06.2013г.(четвъртък) от 14.00 часа.

         Срокът за закупуване на тръжната документация е най – късно до 16.00 ч. в последния работен ден, предхождащ деня на търга, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на търга.

         Цената на 1бр. тръжна документация е 60.00лв.с ДДС.

         За допълнителна информация, относно условията за участие в търга – Общинска администрация – Банско, отдел „Общинска собственост”, тел: 0749 / 88614.