Log in

Budget

Материали за обществено обсъждане на проект за Бюджет 2022 г.

На основание чл 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, община Банско обявява публично обсъждане на проект  за бюджет на община Банско за 2022г. Същото ще се състои на 21.03.2022г., от 14.00часа в административната сграда на общината на адрес пл.”Никола Вапцаров” 1, ет.2, Заседателна зала.