Log in

Budget

Материали за обществено обсъждане на отчета на Бюджет 2021

На основание чл 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, община Банско обявява публично обсъждане на отчета на бюджет на община Банско за 2021 г. Същото ще се състои на 23.08.2022 г., от 11.00 часа в административната сграда на общината на адрес пл.”Никола Вапцаров” 1, ет.2, Заседателна зала.