Log in

Budget

Материали за обществено обсъждане на разчет за бюджет 2023

На основание чл 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, община Банско обявява публично обсъждане на проект на разчет за бюджет на община Банско за 2023г. Същото ще се състои на 20.02.2023г., от 14.00часа в административната сграда на общината на адрес пл.”Никола Вапцаров” 1, ет.2, Заседателна зала.

Материалите за обсъждане са публикувани на електронната страница на община Банско: www.bansko.bg