Log in

Financial reports

Годишни финансови отчети на Община Банско за 2011 година

На основание §25, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година публикуваме Годишните финансови отчети на Община Банско за 2011 година.