Log in

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Уважаеми жители на община Банско,

С настъпването на пролетта започна почистването на дворовете, земеделските земи и вилните имоти от отпадъци и сухи треви. В повечето случаи тези отпадъци се изгарят, при което не се взимат необходимите мерки за осигуряване на пожарна безопасност.  За да не се допусне пожар е необходимо:

  • да не се палят отпадъци в близост до сгради и съоръжения, както и във ветровито време или нощем;
  • забранено е паленето на огън в горите и в близост до тях;
  • забранява се паленето на стърнища;
  • родителите да не позволяват на децата да си играят с огън.

При пожар незабавно се обаждайте на телефони 112 или 0749/884-30 – РСПБЗН - .Банско!!!