Log in
Bulgarian English German Romanian Russian Serbian

ДЛЪЖНИЦИ НА ОБЩИНА БАНСКО С НЕУРЕДЕНИ ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ над 5 000 лв - Физически лица

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Длъжници на община Банско с неуредени публични задължения над 5000 лева – физически лица към 12 август 2022 година

ДЗЛ Име

    

Остатък общо

ИВАН  СТОЙЧЕВ

сгр.на ул.Цар Симеон №52/Райфайзен банк

50 695

СВЕТЛА  ВАПЦАРОВА

х-л Шато Вапцаров  

59 847

НИКОЛА ВАПЦАРОВ

х-л Шато Вапцаров  

58 135

ВЛАДИМИР  ЮНЧОВ

КАФЕ   

10 051

ВЕЛИНА  ЯНЧОВИЧИНА

с.х-л Бисер  

19 769

МАГДАЛЕНА  ОБЕЦАНОВА

с.х-л Бисер  

19 741

МИХАИЛ  ГОВЕДАРЕВ

х-л Кристи  

18 911

ЕЛЕНА  АНГЕЛОВА

х-л Елена  

14 770

ЛЮБЕН  АНГЕЛОВ

х-л Елена  

13 293

БОРИС  ВАПЦАРОВ

сграда, ул. Пирин № 

86 920

ВЕЛИЧКА  ДУНДОВА

други

23 110

БЛАГОВЕСТ  СЛАЕВ

друти

21 451

АЛЕКСАНДЪР ХАМ

Апартаменти

25 354

МАРИЯ  ПАТУЕЛ

Апартаменти

20 445