Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 25.02.2020 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във вторник 25.02.2020 г.
валидно до вторник 10.03.2020 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

ТБ000010/03.12.2019г.

Елена Росенова Вълчева

гр.София, ул. „Константин Иречек”, №6,ет.2, ап.3

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ000519/12.07.2019г.

Уесли Артър Чарлс Полит

гр.Банско, ул. „Муратово езеро”, №17, ап.7

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ001210/22.10.2019г.

Чарлз Едуин Кърд

гр.Банско, ул. „Васил Кънчов”, №10, ап.4-9

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ001211/22.10.2019г.

Жаклин Кърд

гр.Банско, ул. „Васил Кънчов”, №10, ап.4-9

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ001212/22.10.2019г. АУ001213/22.10.2019г.

Стивън Джеймс Томас

гр.Пловдив, ул. „Света Петка”,№24,ет.1,ап.1

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ001214/22.10.2019г. АУ001215/22.10.2019г.

Колин Джордж Чопъл

гр.Пловдив, ул. „Света Петка”,№24,ет.1,ап.1

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ001126/10.10.2019г.

Чери Карън Нън

гр.Банско, к-с. „Белмонт”, ет.1 ап.13

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ001225/23.10.2019г. АУ001226/23.10.2019 г. АУ001227/23.10.2019г.   АУ001228/23.10.2019г.

Андрей Толстой Милославски

гр.Банско,к-с. „Флоримонт Хайтс”, ет.2, ап.9

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ001307/28.10.2019 г.

Радостина Йорданова Панайотова

гр.Банско, ул. „Беласица”, №9, ет.2,ап.8

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ001331/29.10.2019г.

Филип Тейт

гр.Банско, ул. „Явор”, вх.А,ет.4, ап.7

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ001339/29.10.2019г.

Сийн Гогарти

гр.Банско, ул. „Панайот Хитов”, №27-29, ет.1,ап.9

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ001340/29.10.2019г.

Алан Удс

гр.Банско, ул. „Панайот Хитов”, №27-29, ет.1,ап.9

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ001341/29.10.2019Г.

Робърт Майкъл Стафорд

гр.Банско, ул. „Панайот Хитов”, №27-29, ет.1,ап.9

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ001350/21.11.2019г.

Пол Лорънс Бенсън

гр.Банско, ул. „Кир Благо Тодев”, №4-10, ет.2,ап.321

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ001351/21.11.2019г.

Джоан Бенсън

гр.Банско, ул. „Кир Благо Тодев”, №4-10, ет.2,ап.321

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ001352/21.11.2019г.

Светлана Дафинчевска

гр.Банско, ул. „Герачни улици”, №1, бл.2, ет.2,ап.69

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ001360/22.11.2019г.

Алън Джон Фицпатрик

гр.Банско, к-с. „Гинес”, ет.2,ап.211

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ001362/22.11.2019г.

Томе Каракашев

гр.Банско, ул. „Герачни улици”, №1, бл.2, ет.2,ап.69

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ001403/22.11.2019г. АУ001405/22.11.2019г.

Питър Маккейб

гр.Банско, к-с. „Четирилистна детелина”, №А, ет.3,ап.3

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ001407/22.11.2019г.

Паола Александра Пъркс Дос Сантос

гр.Банско, к-с. „Кандахар”, ет.1,ап.Б4

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ001445/25.11.2019г.

Силвия Здравкова Иванова - Николова

гр.София, жк. „Лагера”, №53,вх.Д, ет.8, ап.114

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ001449/25.11.2019г.

Павел Станимиров Дочев

гр.София, жк. „Люлин”, №611,вх.В, ет.4, ап.55

**********

ДНИ, ТБО

23.

АУ001456/25.11.2019г.

Ивона Иванова Минкова

гр.Банско, ул. „Тодорин връх”, №18, ет.3,ап.13

**********

ДНИ, ТБО

24.

АУ001458/25.11.2019г.

Албена Константинова Колева

гр.София, жк. „Илинден”, №24,вх.1, ет.3, ап.5

**********

ДНИ, ТБО

25.

АУ001459/25.11.2019г.

Марин Спасов Йотов

гр.Банско, ул. „Св.Иван Рилски”, №12

**********

ДНИ, ТБО

26.

АУ001460/25.11.2019г.

Георги Спасов Йотов

гр.Банско, ул. „Св.Иван Рилски”, №12

**********

ДНИ, ТБО

27.

АУ001464/25.11.2019г.

Роджър Кристофър Пимлот

гр.Банско, к-с. „Четирилистна детелина”, №А, ет.4,ап.6

**********

ДНИ, ТБО

28.

АУ001467/25.11.2019г.

Деано Канеграти Райт

гр.Банско, к-с. „Сейнт Джон парк”, №В, ет.П,апВ.3

**********

ДНИ, ТБО

29.

АУ001468/25.11.2019г.

Аманда Райт

гр.Банско, к-с. „Сейнт Джон парк”, №В, ет.П,апВ.3

**********

ДНИ, ТБО

30.

АУ00146/25.11.2019г.

Емил Цветков Михайлов

Гр.София, жк. „Редута”, ул. „Слоил Войвода”,№15,ап.1

**********

ДНИ, ТБО