Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 27.02.2020 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във четвъртък 27.02.2020 г.
валидно до четвъртък 12.03.2020 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ001655/16.12.2019г.

Динко Динков Митков

Гр. София, общ.Столична, ул. Персеник, бл.61, вх. Е, ет.1, ап.3

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000022/21.01.2020г.

Инвест Мениджмънт ООД

Гр. София, общ.Столична, Красно село, Дамян Груев 46

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000024/21.01.2020г.

АУ000023/21.01.2020г.

Ричбилдинг ООД

Гр. София, общ. Столична, Тодор Каблешков 1А

*********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000014/14.01.2020г.

Вила Рила ЕООД

Гр. Благоевград, общ.Благоевград, Тодор Александров 22

*********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000015/14.01.2020г.

Интернешънъл Проперти Менеджмент ЕООД

Гр. София, общ. Столична, ул. България 111Д, вх. Д, еп.2

*********

ДНИ и ТБО

6.

ПС000212/18.12.2019г.

Крум Стефанов Ергин

Гр. Добринище, общ. Банско, ул. Димитър Благоев 18

*********

ПС

7.

АУ001753/19.12.2019г.

Еврогеокомфорт ЕООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Малуша 2, вх.Б, ет.5, ап.21

*********

ДНИ и ТБО

8.

ПС000035/16.01.2020г.

Николай Сотиров Кашареев

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Драма 1, вх. Г, ет.4, ап.11

*********

ПС

9.

АУ000056/29.01.2020г.

АУ000057/29.01.2020г.

Росица Мирчова Кобакова

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Драма 8

*********

ДНИ и ТБО

10.

АУ000058/29.01.2020г.

АУ000059/29.01.2020г.

Магдалена Борисова Кобакова

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Драма 8

**********

ДНИ и ТБО

11.

ПС000032/16.01.2020г.

Николас Константинос Гиоргос Геро

Гр. Банско, общ. Банско, Караманица 7, ет.5, ап.70

**********

ПС

12.

ПС000068/20.01.2020г.

Лийхи Питър Алън

Гр. Банско, общ. Банско, Калята, м. Кошерината, бл.5, ап.27

**********

ПС

13.

ПС000058/20.01.2020г.

ПС000059/20.01.2020г.

Долфин Риал Естейт ЕООД

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Герачни улици 1, ап.125

*********

ПС

14.

ПС000090/21.01.2020г.

Елялемони ООД

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Пирин 125

*********

ПС

15.

АУ000005/14.01.2020г.

АУ000006/14.01.2020г.

Би ДИ Би 2 ЕООД

Гр. Банско, общ. Столична, бул. Свети Наум 66А,ет.4, ап.15

*********

ДНИ и ТБО

16.

АУ000013/14.01.2020г.

Полиш Пропърти Инвестмънт Лимитед-Англия

Гр. Банско, общ. Банско, м. Грамадето, ет.1, ап.В17

*********

ДНИ и ТБО

17.

ПС000042/16.01.2020г.

ПС000041/16.01.2020г.

Катанешка ЕООД

Гр. Банско, ул. България 49, ап.5

*********

ПС

18.

ПС000052/20.01.2020г.

Блек Дрес Коиси ЕООД

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Васил Кънчов 8

*********

ПС

19.

ПС000056/20.01.2020г.

РВГ Консълтънси

Гр.Банско, общ. Банско, ул. Глазне 33

*********

ПС

20.

ПС000066/20.01.2020г.

Иван георгиев Чучулайн

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Ген. Стилян Ковачев 4

*********

ПС

21.

ПС000070/20.01.2020г.

Бобан Боневски

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Драма 1, вх.Г, ет.2, ап.4

*********

ПС

22.

ПС000008/15.01.2020г.

Димитър Ангелов Живков

Гр. Банско, ул. Стефан Караджа 24, вх.А

*********

ПС

23.

ПС000022/16.01.2020г.

Емил Илиев Генчев

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Явор 17

*********

ПС

24.

ПС000065/20.01.2020г.

Пейн Джевон Марк

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Хан Кубрат, бл.2, ет.1, ап.Б4

*********

ПС

25.

ПС000050/20.01.2020г.

Имо Вер Натюр ЕООД

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Пирин 52

*********

ПС

26.

ПС000074/20.01.2020г.

Иван Младенов Благоев

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Цар Калоян 19

*********

ПС

27.

ПС000024/16.01.2020г.

Николай Петров Запрянов

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Драма 1, вх.А, ет.3, ап.8

*********

ПС

28.

ПС000043/16.01.2020г.

Гелерея Артворк ЕООД

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Ангел Кънчев 15, ет.2, ап.12

*********

ПС

29.

ПС000062/20.01.2020г.

Олга михайлова Шевандина

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Грамадето 13, вх. Ф, ет.1, ап.117

*********

ПС

30.

ПС000044/16.01.2020г.

К Карс ЕООД

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Георги Настев, бл.2, ап.7

*********

ПС

31.

ПС000031/16.01.2020г.

Зорница Вангелова Цекова

Гр. Банско, общ. Банско, пл. 24-ти май 1

*********

ПС

32.

ПС000209/18.12.2019г.

ПС000208/18.12.2019г.

Божидар Иванов Захариев

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Тодорин връх 9

*********

ПС

33.

ПС000193/16.12.2019г.

Иван Павлов Мушанов

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Найден Геров 2

*********

ПС

34.

АУ001802/20.12.2019г.

ЗР Пропъртис АД

Гр. София, общ. Столична, Драгалевска 1

*********

ДНИ и ТБО

35.

АУ001768/20.12.2019г.

Ексклузив Ауторент АД

Гр. Благоевград, общ. Благоевград, ул. Крами Марко 1, ет.2

*********

ДНИ и ТБО

36.

АУ001751/19.12.2019г.

АУ001752/19.12.2019г.

Харидос България ЕООД

Гр. София, общ. Столична, жк. Дървеница, бл.50

*********

ДНИ и ТБО