Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 05.03.2019 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в четвъртък 05.03.2019 г.
валидно до четвъртък 19.03.2019 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ001473/25.11.2019 г.

Лаура Бриджет Кийс

гр.Банско, ул. „Кралев двор”,№4, вх.А,ет.3,ап.14

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ001501/26.11.2019г.

Елена Николова Паризова

гр.Банско, ул. „Солун”,№36

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ001510/26.11.2019г.

Уан-Хсуан Лин

гр.Долна баня, ул. „Голф Клуб Ибър”

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ001511/26.11.2019г.

По-Куун Хуанг

гр.Долна баня, ул. „Голф Клуб Ибър”

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ001514/26.11.2019г.

Норийн Бернадет Макдонъл

гр.Банско, ул. „Къщата под белия връх”, ет.4,ап.36

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ001530/28.11.2019г.

Джонатан Томас Гравел

гр.Банско, ул. „Маунтийн резиденс”,№А, ет.1,ап.20

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ001531/28.11.2019г.

Иван Костадинов Везьов

гр.Банско, ул. „Черно море”, №2

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ001535/28.11.2019г. АУ001597/03.12.2019г.

Марин Николов Еринин

гр.Банско, ул. „Цар Борис III”,№41

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ001595/03.12.2019г. АУ001533/28.11.2019г.

Йордан Бориславов Попов

гр.Банско, ул. „Ст.Л.Костов”,№11

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ001594/03.12.2019г. АУ001532/28.11.2019г.

Николай Бориславов Попов

гр.Банско, ул. „Ст.Л.Костов”,№11

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ001536/28.11.2019г.

Мариана Захариева Пандева

гр.Банско, ул. „Христо Смирненски”,№32

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ001543/29.11.2019г.

Колин Александър Бовел

гр.Банско, ул. „Явор”,№37,ет.6,ап.6.3

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ001584/03.12.2019г.

Първолета Иванова Евтимова

гр.Банско, ул. „Пирин”,№34

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ001585/03.12.2019г.

Евтим Кирилов Евтимов

гр.Банско, ул. „Пирин”,№34

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ001640/10.12.2019г.

Зорка Иванова Панчова

гр.Пазарджик, ул.Ст.Василев”,№2,ет.6,

ап.24

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ001641/10.12.2019г.

Здравка Иванова Тодорова

гр.Велико Търново, ул. „Оборище” №4,ет.10, ап.40

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ001642/10.12.2019г.

Тодор Иванов Колчагов

гр.Банско, ул. „Пирин”,№59

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ001713/17.12.2019г.

Траян Иванов Римпов

гр.София, ул.”Владайска”,№49,ет.2,

ап.3

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ001798/20.12.2019г.

Румяна Димитрова Попова

гр.Добринище, ул. „Григор Пърличев”, №6

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ00160104.12.2019г.

Велина Панталеева Павлова

гр.Добринище, ул. „Бъндерица”, №8

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ001671/6.12.2019г. АУ001672/16.12.2019г.

Димитър Костадинов Радонов

гр.Банско, ул. „България”, №44

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ001414/22.11.2019г.

Офелия Георгиева Урумова

гр.Благоевград, ул. „Иларион Макариополски”№6, ет.2

**********

ДНИ, ТБО