Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 29.04.2020 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в сряда 29.04.2020 г.
валидно до сряда 13.05.2020 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000658/03.10.2018 г.

Пол Стивън Туохи

гр.София, ул. „Цар Иван Шишман”, №8

**********

ДНИ, ТБО

2.

ТБО000009/03.12.2019г.

Мелани Хопфенмюлер

гр.София, ул. „Уилям Гладстоун”, №28, ет.1

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ001335/29.10.2019 г.

Димитър Янев Костов

гр.Пловдив, ул. „България”,№54

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ00133629.10.2019г.

Илияна Стоянова Костова

гр.Пловдив, ул. „България”,№54

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ001503/26.11.2019 г.

Христо Георгиев Клечеров

гр.Благоевград, ул. „Иван Михайлов”,№3,вх.А

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ001541/28.11.2019г.

Донал Франсис Бренан

гр.Банско, ул. „Страгите”,№4,вх.А,ет.2,ап.11

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ001542/28.11.2019г.

Кристофър Пол Хайд

гр.Банско, х-л. „Лъки Банско”,№4, ет.2,ап.317

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ001549/02.12.2019 г.

Нана Аноя Хюс

гр.Бургас, ул. „Хан Крум”,№15Б, ет.2

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ001552/02.12.2019г.

Елени Карида

гр.Банско, ул. „Грамадето”бл.F, ет.1,ап.114

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ001555/02.12.2019г.

Кристофър Едуард Соуто

гр.Банско, х-л. „Лазар Томов”,№8, бл.1,ап.1.3

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ001602/04.12.2019 г.

Катя Петрова Иванова

гр.София, бул. „Св.Св.Кирил и Методи”,№160, ет.2

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ001724/18.12.2019г. АУ001725/18.12.2019г.

Боляна Славчева Лазова-Илиева

гр.София, жк. „Овча Купел”,39А, ап.54

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ001765/19.12.2019г. АУ001764/19.12.2019г.

Аспарух Кирилов Ковачев

с.Баня, ул. „Дванадесета”,№5

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ001767/19.12.2019г.

Мариана Александрова Фурнаджиева

гр.София, жк. „Кремиковци”,№4А, вх.А,ет.5,ап.13

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ001777/20.12.2019г.

Янна Георгиева Мавродиева

гр.Белица, х-л. „Девета”,№4,

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ001778/20.12.2019г.

Георги Викторов Мавродиев

гр.Благоевград, ул. „Акациите”,№13

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ001835/23.12.2019г.

Мария Михайлова Иванова

с.Искрец, общ. Своге

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ001785/20.12.2019г.

Ирина Александровна Федорина

гр.Банско, ул. „Грамадето”,бл.F, ет.3,ап.313

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ001786/20.12.2019г.

Андрей Борисович Федорин

гр.Банско, ул. „Грамадето”,бл.F, ет.3,ап.313

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ001873/27.12.2019г.

Емилия Борисова Манова

гр.Благоевград, ул. „Иглика”,№17

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ000119/18.02.2020г.

Уан-Хсуан Лин

гр.Долна баня, м. „Яйкъна”, Голф клуб Ибър АД

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ000120/18.02.2020г.

По-Куун Хуанг

гр.Долна баня, м. „Яйкъна”, Голф клуб Ибър АД

**********

ДНИ, ТБО