Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 02.06.2020 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във вторник 02.06.2020 г.
валидно до вторник 16.06.2020 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000653/03.10.2018 г.

Пол Теренс Викърс

гр.Банско, ул. „Глазне”, №14, ет.2, ап.А2

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ001562/02.12.2019г.

Стоян Боянов Величков

гр.Благоевград, жк. „Еленово”, №139, ет.5,ап.14

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ001600/04.12.2019 г.

Радостина Пантелеева Павлова-Ханджиева

гр.Добринище, ул. „Бъндерица”,№8

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ001867/27.12.2019г.

Иван Вълчев Динев

гр.София, бул. „Партиарх Евтимий”,№27

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ000123/19.12.2020 г.

Зоя Стефанова Стоянова

гр.Банско, ул. „Рила”,№17

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ000124/19.12.2020г.

Теменужка Салиева Агушова

гр.Якоруда, ул. „Стефан Чернев”,№9

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ000187/24.02.2020г. АУ000188/24.02.2020г.

АУ000189/24.02.2020г. АУ000190/24.02.2020г.

Елисавета Асенова Захариева

гр.Дупница, жк. „Пейо К. Яворов”, бл.3,ет.9

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ000191/24.02.2020 г. АУ000192/24.02.2020г.

Христо Георгиев Чушков

гр.Банско, ул. „Пирин”,№72

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ000304/06.03.2020г.

Вячеслав Анатольевич Автономов

гр.Банско, к-с. „Четирилистна детелина”бл.А, ет.4,ап.А4-11

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ000308/06.03.2020г. АУ000309/06.03.2020г.

Андрю Кенет Пембъртън

гр.Банско, ул. „Пере Тошев”,№2-8, бл.1,ап.32

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ000310/06.03.2020 г.

Ева – Лота Виктория Стрьом Кълън

гр.Банско, ул. „Найден Геров”,№30,вх.А, ет.2,ап.А23

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ000311/06.03.2020г

Нийл Кълън

гр.Банско, ул. „Найден Геров”,№30,вх.А, ет.2,ап.А23

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ000312/06.03.2020г.

Ким Дрейк

гр.Банско, к-с. „Феникс”,№30,ет.2,ап.1

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ000313/06.03.2020г.

Марк Кристофър Армс

гр.Банско, к-с. „Предела II”, ет.2,ап.48

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ000314/06.03.2020г.

Шийла Мери Армс

гр.Банско, к-с. „Предела II”, ет.2,ап.48

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ000315/06.103.2020г.

Браян Джъд Касин

гр.Банско, к-с. „Сейнт Джордж Лодж”,№Д,ет.5,ап.5.2

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ000316/06.03.2020г.

Улрих Дънкълбърг

гр.София, бул. „Партиарх Евтимий”,№82

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ000335/09.03.2020г.

Иван Илиев Пранджев

гр.Банско, ул. „Васил Априлов”,№6

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ000343/10.03.2020г.

АУ000344/10.03.2020г.

Марк Джон Ганън

гр.Варна , ул. „Кръстю Мирски”,№7, ет.3,ап.9

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ000345/10.03.2020г.

Анатолий Трифонович Горяинов

гр.Банско, ул. „Драма”,№2, вх.Б6,ет.1

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ000346/10.03.2020г.

Алберто Маролда

гр.София, бул. „Партиарх Евтимий”,№19А,ет.2

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ000347/10.03.2020г.

Илейн Одет Йеланд

гр.Банско, жс. „Белвю”, ет.3, ап.45

**********

ДНИ, ТБО

23.

АУ000348/10.03.2020г.

Джефри Ууд

гр.Банско, жс. „Планински изглед”, №А, ет.П, ап.А03

**********

ДНИ, ТБО

24.

АУ000349/10.03.2020г.

Маурийн Енис

гр.Банско, жс. „Сейнт Джорджо ски енд спа”,№4, ет.4, ап.401

**********

ДНИ, ТБО

25.

АУ000357/12.03.2020г.

Кирил Димитров Киров

гр.София, бул. „Джеймс Баучер”,бл.33,ет.4

**********

ДНИ, ТБО

26.

АУ000358/12.03.2020г.

Албена Велинова Кирова

гр.София, бул. „Джеймс Баучер”,бл.33,ет.4

**********

ДНИ, ТБО

27.

АУ000359/12.03.2020г.

Робърт Джеймс О`Регън

гр.Банско, жк. „Планински височини”, №А,ет.3,ап.А26

**********

ДНИ, ТБО

28.

АУ000360/12.03.2020г.

Томас Исгар Ломакс

гр.Банско, жк. „Кляб сезони”,ет.5,ап.85А

**********

ДНИ, ТБО