Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 05.06.2020 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във петък 05.06.2020 г.
валидно до петък 19.06.2020 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000272/02.03.2020г.

АУ000273/02.03.2020г.

АУ000274/02.03.2020г.

АУ000275/02.03.2020г.

АУ000276/02.03.2020г.

Роял Инвест ЕООД

Гр. София, общ.Столична, жк Иван Вазов, ул. Бурел 36

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000133/19.02.2020г.

Ликом-К ООД

Гр. София, общ.Столична, жк Надежда 3, №316, вх.В, ет.8, ап.67

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000326/09.03.2020г.

АУ000327/09.03.2020г.

АУ000328/09.03.2020г.

Зерус ЕООД

Гр. София, общ. Столична, жк Люлин 7, № 737

*********

ДНИ и ТБО

4.

ПС000098/17.02.2020г.

Валерий Василиевич Златов

Гр.Банско, ул. Пирин 92Е. Вх. В, ет.3, ап.9

*********

ПС

5.

АУ000268/02.03.2020г.

Шамрок Девелъпментс ЕООД

Гр. София, общ. Столична, бул. Витоша 1А, Ап.429

*********

ДНИ и ТБО

6.

АУ000121/19.02.2020г.

Фин-Ин-64 ЕООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Шипка 6, ет.4

*********

ДНИ и ТБО

7.

АУ000291/05.03.2020г.

Фин Трейд 2014 ЕООД

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Шипка 6, ет.4

*********

ДНИ и ТБО

8.

АУ000079/05.02.2020г.

Болкан Хърайзънс ООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Цар Самуил №26А, ет.3, ап.8

*********

ДНИ и ТБО

9.

АУ000338/10.03.2020г.

Ейре Ски Къмършъл 2 ЕООД

Гр. София, общ. Столична, бул. България № 86А, ет.3, ап.3А

*********

ДНИ и ТБО

10.

АУ000322/09.03.2020г.

Ейре Ски Къмършъл 1 ЕООД

Гр. София, общ. Столична, бул. България № 86А, ет.3, ап.3А

**********

ДНИ и ТБО

11.

АУ000329/09.03.2020г.

Хилкрест Пропърти Инвестмънтс Лимитид

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Сейнт Джордж Лодж, вх.С, ет.4, ап.4.1

**********

ДНИ и ТБО

12.

АУ00019/09.03.2020г

ТБО000001/09.03.2020г.

ЕТ ” Тинка Металова”

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Стефан Стамболов № 66

**********

ДНИ и ТБО

13.

АУ000320/09.03.2020г.

АУ000321/09.03.2020г.

Банскиленд ЕАД

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Драма № 2

*********

ДНИ и ТБО

14.

АУ000090/06.02.2020г.

Барклис Пропърти ЕООД

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Цар Симеон № 42

*********

ДНИ и ТБО

15.

ПС000103/05.03.2020г.

ПС000104/05.03.2020г.

Димитър Костадинов Тодев

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Глазне №31

*********

ПС

16.

АУ000102/10.02.2020г.

Дароса Инвест

гр.Плевен, общ. Плевен, ул.Васил Левски № 120

*********

ДНИ и ТБО

17.

ПС000101/05.03.2020г.

Николай Михайлов Балев

гр. Банско, общ. Банско, ул. Йеромонах Лаврентий №1

*********

ПС

18.

АУ000008/14.01.2020г.

АУ000009/14.01.2020г.

Футура Хаус ООД

Гр. Банско, общ. Банско, 79, ет.2, ап.10

*********

ДНИ и ТБО

19.

АУ000072/30.01.2020г.

Си Би Си Холидей ЕООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Крушова градина №6А

*********

ДНИ и ТБО

20.

АУ000073/30.01.2020г.

М 1 К 3 проект ЕООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Ангел Кънчев № 16

*********

ДНИ и ТБО

21.

АУ000066/29.01.2020г.

Уокър Пропъртис ЕООД

Гр. Пловдив, общ. Пловдив, ул. Чернишевски №20, ет.2

*********

ДНИ и ТБО