Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 15.06.2020 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в понеделник 15.06.2020 г.
валидно до понеделник 29.06.2020 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ001743/18.12.2019г.

Димитрия Георгиева Шапкова

гр.Гоце Делчев, ул. „Гоце Делчев”, №15

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ001744/18.12.2019г.

Магаделна Георгиева Стаматова

гр.Гоце Делчев, ул. „Гоце Делчев”, №15

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ001745/18.12.2019г.

Виолета Костадинова Стаматова

гр.Гоце Делчев, ул. „Гоце Делчев”, №15

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ000202/25.02.2020г. АУ000203/25.02.2020г.

Зоя Иванова Сланчева

гр.Разлог, жк.„Изток”, №5,вх.А,ет.3,ап.7

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ000204/25.02.2020г.

АУ000205/25.02.2020г.

Георги Иванов Малчев

гр.Разлог, ул.„Иларион Макариополски”, №1

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ000433/29.04.2020г.

Таръндийп Синг Чадах

гр.Банско, к-с. „Гинес”, ет.3,ап.327

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ000434/29.04.2020г.

Марк Андрю Хоупуел

гр.Банско, к-с. „Четирилистна детелина”,№Д, ет.4,ап.5

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ000435/29.04.2020г.

Делфин Сузан Моник Дюмонт

гр.Банско, ул. „Мис Стоун”,№ 6, ет.,ап.14

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ000436/29.04.2020г.

Нийл Томас

гр.Банско, к-с. „Маунтин парадайс”, ет.3,ап.54

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ000437/29.04.2020г.

Арту Микаел Аириаинен

гр.Банско, к-с. „Игъл лодж”,№В, ет.3,ап.12

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ000438/29.04.2020г.

Браян Стенли Томлин

гр.София, бул. „П.Евтимов”, №36,вх.Б,ет.4,ап.13

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ000439/30.04.2020г.

Кашиф Ияз

гр.Банско, к-с. „Даунтаун”, №15,ет.3,ап.7

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ000440/30.04.2020г.

Никола Маргарет Кихо

гр.Банско, ул. „Глазне”, №39Б,ет.1,ап.1

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ000441/30.04.2020г.

Хари Макконъл

гр.София, ул. „Уилям Гладстон”, №28,ет.1,ап.11

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ000442/30.04.2020г.

Робърт Декордова Ратиган

гр.Банско, ул. „Пирин”,вх.1, ет.2,ап.22

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ000443/30.04.2020г.

Бхупендра Тхакорбхай Панчоли

гр.Банско, ул. „Пирин”,вх.1, ет.2,ап.22

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ000444/30.04.2020г.

Нита Бхат

гр.Банско, ул. „Пирин”,вх.1, ет.2,ап.22

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ000445/30.04.2020г.

Нираж Кумар Бхат

гр.Банско, ул. „Пирин”,вх.1, ет.2,ап.22

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ000446/30.04.2020г.

Бхавна Амритлал Панчоли

гр.Банско, ул. „Пирин”,вх.1, ет.2,ап.22

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ000447/30.04.2020г.

АУ000448/30.04.2020г.

АУ000449/30.04.2020г.

АУ000450/30.04.2020г.

Мария Агнес Пероти

гр.Банско, к-с. „Пирин парк вю”,ет.2,ап.225

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ000451/11.05.2020г.

Джон Брустър

гр.Банско, к-с. „Пирин парк вю”,ет.3,ап.306

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ000454/11.05.2020г.

Джейми Уотсън

гр.София, бул. „Евлоги Георгиев”,№44,ап.1

**********

ДНИ, ТБО

23.

АУ000455/11.05.2020г.

Виктор Илиев Стоянов

гр.Русе, ул. „Тодор Икономов”, №3, вх.04,ет.1,ап.3

**********

ДНИ, ТБО

24.

АУ000456/11.05.2020г.

Нийл Андрю Търнър

гр.Банско, к-с. „Лавина”,ет.3,ап.28

**********

ДНИ, ТБО

25.

АУ000457/11.05.2020г.

Джулия Сюзан Коул Търнър

гр.Банско, к-с. „Лавина”,ет.3,ап.28

**********

ДНИ, ТБО

26.

АУ000458/11.05.2020г.

Филип Алан Смит

гр.Банско, к-с. „Пирин парк вю”,ет.1,ап.107

**********

ДНИ, ТБО

27.

АУ000459/11.05.2020г.

Людмила Бертовна Кавардокова

гр.Банско,ул. „Грамадето”, №13,бл.F.ет.4,ап.415

**********

ДНИ, ТБО

28.

АУ000460/11.05.2020г.

Андрю Едуард Грийвс

гр.Банско, к-с. „Пирин парк вю”,ет.1,ап.121

**********

ДНИ, ТБО

29.

АУ000461/11.05.2020г.

Алан Ричард Браун

гр.Банско, ул. „Страгите”, №4, вх.С,ет.3,ап.10

**********

ДНИ, ТБО

30.

АУ000462/11.05.2020г.

Валери Джийн О`Ригън

гр.София, жк. „Гоце Делчев”, №241, вх.Б,ет.4,ап.23

**********

ДНИ, ТБО

31.

АУ000463/11.05.2020г.

Клеър Елизабет Гланси

гр.Банско, к-с. „Банско Роял тауърс”, ет.5,ап.454

**********

ДНИ, ТБО

32.

АУ000477/13.05.2020г.

Патрисия Ан Дискин

гр.Банско, к-с. „Елегант лукс”, ет.4,ап.37

**********

ДНИ, ТБО

33.

АУ000478/13.05.2020г.

Ейдриан Джон Дийн

гр.Банско, к-с. „Стейнт Джордж ски енд спа”, ет.3,ап.304

**********

ДНИ, ТБО

34.

АУ000479/1305.2020г.

Кристофър Гордън Фий

гр.Банско, ул. „Валевица”, №2, вх.Е,ет.2,ап.7

**********

ДНИ, ТБО

35.

АУ001472/25.11.2019г.

Христо Петров Кюлев

гр.Разлог, ул. „Екзарх Йосиф”, №6, ап.16

**********

ДНИ, ТБО

36.

АУ001500/26.11.2019г.

Вельо Георгиев Кефалов

гр.Петрич, ул. „Зографски манастир”, №13

**********

ДНИ, ТБО

37.

АУ001727/18.12.2019г.

Венета Петрова Патаранова

гр.Велинград, ул. „Пионерска ”, 84,

**********

ДНИ, ТБО

38.

АУ001736/18.12.2019г.

Борислав Бориславов Мавриков

гр.София, ул. „Народно хоро”, №47

**********

ДНИ, ТБО