Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 19.06.2020 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в петък 19.06.2020 г.
валидно до петък 03.07.2020 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000769/30.10.2017 г.

Георги Кръстев Кацарев

гр.Банско ,ул. „Плиска”,№32

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ000773/30.10.2017г.

Денис Джерардин Макдонъл-Морган

гр.Банско ,к-с. „Уайт пийк лодж”,№А, ет.3, ап.41

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ000780/31.10.2017г.

Линда Маргарет Брайс

гр.Банско ,ул. „Марушка Буйнова”,№3, ет.3, ап.5

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ000790/01.11.2017 г.

Джоузеф Уйлям Сомърс

гр.Банско ,ул. „Цар Симеон”,№82, вх.Б2, ет.2, ап.2

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ000792/01.11.2017г.

Рой Айзакс

гр.Банско ,к-с. „Трите еделвайса”, ет.3, ап.23

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ000793/01.11.2017г.

Корин Джейн Айзакс

гр.Банско ,к-с. „Трите еделвайса”, ет.3, ап.23

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ000794/01.11.2017г.

Роксана Клейтън

гр.Банско ,ул. „Цар Симеон”,№82, вх.Б3, ет.3, ап.1

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ000807/14.11.2017г.

Джоана Олдбъри

гр.Банско ,ул. „Стражите”,№15, ет.2, ап.18

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ000332/09.03.2020г.

Анна Анатолевна Орлова

гр.Банско ,ул. „Грамадето”, ет.0, ап.2

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ000336/09.03.2020г.

Дейвид Андрю Хайд

гр.Банско ,к-с. „Сидър лодж III”, ет.4, ап.В22

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ000337/09.03.2020г.

Пол Майкъл Кай

гр.Банско ,к-с. „Сидър лодж III”, ет.4, ап.В22

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ000352/12.03.2020г

Гулсара Меттиевна Пивоварова

гр.Банско ,ул. „Братя Велеганови”, №68А,ет.0, ап.А1.8

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ000353/12.03.2020г.

Сергей Лялюков

гр.Банско ,ул. „Иконом Чучулайн”, №80,ет.1, ап.5

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ000354/12.03.2020г.

Володимир Левенец

гр.Банско ,к-с. „Св.Св. Иван Рилски”, бл.4А,ет.1, ап.2

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ000355/12.03.2020г.

Ульяна Вениаминовна Метелева

гр.Бургас , ул. „Александровска”, №7,ет.2, ап.8

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ000356/12.03.2020г.

Дебора Ан Магий

гр.Банско ,к-с. „Белвю”, ет.1, ап.15

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ000375/13.03.2020г.

Ивайло Златков Дачов

гр.София ,ул. „Проф.Георги Златарски”, №19

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ000411/28.04.2020г.

АУ000412/28.04.2020г.

АУ000413/28.04.2020г.

Лазар Георгиев Клечеров

гр.Банско ,ул. „Ел-тепе”, №11

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ000414/28.04.2020г.

Ирена Атанасова Клечерова

гр.Банско ,ул. „Ел-тепе”, №11

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ000416/28.04.2020г.

Питър Стюарт Етерингтън-Брейз

гр.Банско ,к-с. „Св.Св. Иван Рилски”, ет.2, ап.14

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ000423/28.04.2020г.

Лорд Хауърд от Пенрит/ Филип Хауърд/

гр.София ,бул. „Патриарх Евтимий”, №19,ет.2

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ000418/28.04.2020г.

Дейвид Кайли

гр.Банско ,ул. „Глазне”, №39Б,ет.1, ап.3

**********

ДНИ, ТБО

23.

АУ000417/28.04.2020г.

Арташес Икономидис

гр.Банско ,ул. „Грамадето”, бл.1В,ет.0, ап.6

**********

ДНИ, ТБО

24.

АУ000415/28.04.2020г.

Екатерини Бракумацу

гр.Банско ,ул. „Братя Велеганови”, №31,ет.3, ап.21

**********

ДНИ, ТБО

25.

АУ000424/28.04.2020г.

Уиндзър Хю Лойд

гр.Банско ,к-с. „Поларис инн”,ет.3, ап.А19

**********

ДНИ, ТБО

26.

АУ000426/28.04.2020г.

Саймън Лионард Мот

гр.Банско ,к-с. „Клуб сезони”, ет.3, ап.55

**********

ДНИ, ТБО

27.

АУ000430/29.04.2020г.

Джеймс Роберт Макмахън

гр.Банско ,к-с. „Клуб сезони”, ет.1, ап.9

**********

ДНИ, ТБО

28.

АУ000432/29.04.2020г.

Павел Борисович Малявский

гр.Банско ,ул. „Лазар Герман”,№9, ет.2, ап.А2,1

**********

ДНИ, ТБО