Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 26.06.2020 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в петък 26.06.2020 г.
валидно до петък 10.07.2020 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000363/13.03.2020 г.

Александра Александровна Майкова

гр.Банско, к-с. „Свети Иван”, бл4А, ет.1, ап.6.

**********

ДНИ,ТБО

2.

АУ000365/13.03.2020г.

Андрее Макколъм

гр.Банско, к-с. „Нарцис”, №4, ет.5, ап.108

**********

ДНИ,ТБО

3.

АУ000366/13.03.2020г.

Шейн Мълиган

гр.Банско, к-с. „Уайтууд Лодж”, №А, ет.П, ап.6

**********

ДНИ,ТБО

4.

АУ000367/13.03.2020г.

Джон Томас Муней

гр.София, ул. „Цар Самуил”, №25, ет.5, ап.16

**********

ДНИ,ТБО

5.

АУ000371/13.03.2020г

Емона Маринова Тенева

гр.Булгас, к-с. „Иван Богоров”, №7

**********

ДНИ,ТБО

6.

АУ000372/13.03.2020г.

Патрик Макардъл

гр.Банско, ул. „Плиска”, №10, ап.30

**********

ДНИ,ТБО

7.

АУ000374/13.03.2020г.

Дарън Лейтън Рийд

гр.Банско, к-с. „Роял Тауърс”, ет.5, ап.1152

**********

ДНИ,ТБО

8.

АУ000480/13.05.2020г.

Робърт Бари Кешмън

гр.Банско, к-с. „Уайтууд Лодж”, №А,ет.2, ап.33

**********

ДНИ,ТБО

9.

АУ000482/13.05.2020г.

Федхила Хасуна

гр.Банско, к-с. „Найтс Лодж”, ет.1, ап.А3

**********

ДНИ,ТБО

10.

АУ000483/13.05.2020г.

Майкъл Робърт Демън

гр.Банско, к-с. „Маунтийн Дрийм”, №D,ет.5, ап.20

**********

ДНИ,ТБО

11.

АУ000487/13.05.2020г.

Шиймъс Джоузеф Киърни

гр.Банско, к-с. „Уайтпийк Лодж”,ет.4, ап.В4-07

**********

ДНИ,ТБО

12.

АУ000489/13.05.2020г.

Дарън Ричард Баркър

гр.Банско, ул. „Панайот Хитов”, 27-29,ет.1, ап.11

**********

ДНИ,ТБО

13.

АУ000490/13.05.2020г.

Фиона Ливингстън Тейлър

гр.София, ул. „Добри Войников”, №19, ап.3

**********

ДНИ,ТБО

14.

АУ000493/13.05.2020г.

Уилям Майкъл Скелтън

гр.Варна, ул.„Кръстьо Мирски”, №7,ет.3, ап.9

**********

ДНИ,ТБО

15.

АУ000494/13.05.2020г.

Елена Иванова Делчева

гр.Банско, ул.„Драма”, №8,ет.5, ап.10

**********

ДНИ,ТБО

16.

АУ000495/13.05.2020г.

Рейн Джейсън Питър

гр.Банско, к-с. „Роял Банко”,вх.В,ет.1,ап.105

**********

ДНИ,ТБО

17.

АУ000498/13.05.2020г.

Антонио Марк Бартоломе

гр.Банско, к-с. „Сейнт Джордж ски енд спа”, №1,вх.Д,ет.1, ап.201

**********

ДНИ,ТБО

18.

АУ000500/14.05.2020г.

Керъл Прийди

гр.Банско, ул. „Лазар Герман”, №4,ет.2, ап.9

**********

ДНИ,ТБО

19.

АУ000501/14.05.2020г.

Кийт Дейвид Керъл

гр.Банско, к-с. „Елегант лукс”, ет.3, ап.29

**********

ДНИ,ТБО

20.

АУ000503/14.05.2020г.

Матю Даниел Роу

гр.София, ул. „Добри Войнишки”, №19,ет.2, ап.3

**********

ДНИ,ТБО

21.

АУ000505/14.05.2020г.

Панайотис Димакос

гр.Банско, ул. „Бъндерица”, №4, вх.В, ет.5, ап.77

**********

ДНИ,ТБО

22.

АУ000506/14.05.2020г.

Теодорос Тараторис

гр.Банско, к-с. „Дамяница”, ап.Д-3-05

**********

ДНИ,ТБО

23.

АУ000512/14.05.2020г.

Крейг Джон Бартън

гр.Варна, ул. „Цар Симеон I”, №20

**********

ДНИ,ТБО

24.

АУ000513/14.05.2020г.

Андрей Геннадиевич Морозов

гр.Банско, ул. „Кръстьо Асенов”,№14,ет.1,ап.103

**********

ДНИ,ТБО