Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 03.07.2020 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в петък 03.07.2020 г.
валидно до петък 17.07.2020 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000313/05.06.2018 г.

Емилия Борисова Климентиева

гр.София, ул. „Резньовете”,№15

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ000357/19.06.2018г.

АУ000360/19.06.2018г.

Иън Виктор Чарлз Торнхил

гр.Банско, ул. „Иконом Чучулайн”,№74-76, ет.1, ап.2

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ000358/19.06.2018г.

АУ000359/19.06.2018г.

Ирен Торнхил

гр.Банско, ул. „Иконом Чучулайн”,№74-76, ет.1, ап.2

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ000362/19.06.2018г.

Майкъл Самюел Дейвис

гр.Банско, ул. „Иконом Чучулайн”,№74-76, ап.69А

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ000363/19.06.2018г.

Хейзъл Джун Дейвис

гр.Банско, к-с. „Пирин райз”,№74-76, ап.69А

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ000392/21.06.2018г.

Питнър Александър Мередит Уилямс

гр.Банско, к-с. „Белвю”,ет.1, ап.4

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ000393/21.06.2018г.

Чой Йиин Уонг

гр.Банско, ул. „ Страгите”,№4,вх.Д, ет.1, ап.6

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ000395/21.06.2018г.

Пат Мангарън

гр.Банско,к-с. „Св.Иван Рилски”,

ет.5, ап.20

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ000400/22.06.2018г.

Иван Димитров Хаджистоянов

гр.Банско, ул. „Патриарх Евтимий”,№6

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ000401/22.06.2018г.

Диане Салвато

гр.Банско, к-с. „Дрийм”,ет.1, ап.205

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ000402/22.06.2018г.

Еухенио Салвато

гр.Банско, к-с. „Дрийм”,ет.1, ап.205

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ000403/22.06.2018г.

Дона Луис Бартлет

гр.Банско, ул. „Цар Симеон”, №82, вх.А,ет.3, ап.2

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ000526/13.08.2018г.

АУ000527/13.08.2018г.

АУ000528/13.08.2018г.

Вълкан Иванов Стойновски

гр.София, бул. „Симеоновско шосе”,№80

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ000550/27.08.2018г.

Кристофър Джон Скехел

гр.Банско, ул. „Цар Симеон”, №11, ап.15

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ000614/21.09.2018г.

Георги Костадинов Дулчов

гр.Банско, ул. „Константин Щъркелов”, №2

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ000694/09.10.2018г.

Кристофър Николас Килпатрик

гр.Банско, к-с„Елегант спа”,ет.2,ап.17

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ000695/09.10.2018г.

Киеран Майкъл Дойл

гр.Банско, к-с„Елегант спа”,ет.2,ап.17

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ000936/01.11.2018г.

Жан Александров Тошев

гр.Банско, ул.„Места”,№21,вх.Д

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ001017/08.11.2018г.

АУ001018/08.11.2018г.

Спаска Димитрова Лалова

гр.Костенец, ул. „Радост”,№71

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ001474/25.11.2019г.

Джеймс Майкъл Кийс

гр.Банско, ул. „Кралев двор”, №4,ет.3,ап.14

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ001692/17.12.2019г.

АУ001693/17.12.2019г.

Димитър Борисов Станков

с. Обидим, общ.Банско

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ000137/19.02.2020г.

Донка Георгиева Манолова

гр.Гоце Делчев, ул.. „Мария Луиза”,№52

**********

ДНИ, ТБО

23.

АУ000158/24.02.2020г.

АУ000159/24.02.2020г.

АУ000160/24.02.2020г.

Иванка Кирилова Лазарова

с.Коларово, общ. Раднево

**********

ДНИ, ТБО

24.

АУ000182/24.02.2020г.

АУ000183/24.02.2020г.

Димитър Христов Гълъбов

с.Семчиново,общ. Септември, ул. „Първа”,№15

**********

ДНИ, ТБО

25.

АУ000351/12.03.2020г.

Тони Борисов Станимиров

гр.София, жк„Младост 3”, №323 вх.А,ап.12

**********

ДНИ, ТБО

26.

АУ000452/11.05.2020г.

Янко Стефанов Петров

гр.Варна, ул. „Прилеп”,№52А

**********

ДНИ, ТБО

27.

АУ000453/11.05.2020г.

Пламена Георгиева Петрова

гр.Варна, ул. „Прилеп”,№52А

**********

ДНИ, ТБО

28.

АУ000514/14.05.2020г.

Греъм Чарлс Парсънс

гр.Банско, ул. „Кралев двор”,№3,вх.А,ет.3,ап.405

**********

ДНИ, ТБО

29.

АУ000535/20.05.2020г.

Димитрина Мирчова Петрова

с.Беласица, ул. „Хан Аспарух”,№14

**********

ДНИ, ТБО

30.

АУ000563/26.05.2020г.

Златка Бинкова Мехова

гр.Белица, ул. „Владимир Поптомов”,№130

**********

ДНИ, ТБО

31.

АУ000564/26.05.2020г.

Искрен Асенов Мехов

гр.Белица, ул. „Гоце Делчев”,№42

**********

ДНИ, ТБО

32.

АУ000565/26.05.2020г.

Ейдриън Филип Никълъс

гр.Банско, к-с. „Роял Банско”, ет.2,ап.201

**********

ДНИ, ТБО