Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 08.07.2020 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във сряда 08.07.2020 г.
валидно до сряда 22.07.2020 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ0000545/26.05.2020г.

Кандахар Банско ЕООД

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Кралев двор 4

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000475/12.05.2020г.

ББГ Риъл Асетс Лимитид

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Пирин 94

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000402/27.04.2020г.

АУ000401/27.04.2020г.

АУ000400/27.04.2020г.

Болкан Хоумс ООД

С. Владая, общ. Столична, ул. Пирин 8

*********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000604/01.06.2020г.

АУ000603/01.06.2020г.

АУ000602/01.06.2020г.

Ес Ти Си Билдинг Груп ООД

Гр. Съединение, общ. Съединение, ул. Стоян Средев 21

*********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000601/01.06.2020г.

АУ000600/01.06.2020г.

Бълп АД

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Стефан Караджа 79, ет.4, ап.14

*********

ДНИ и ТБО

6.

АУ000467/12.05.2020г.

АУ000466/12.05.2020г.

Алфа Инвестмънт 22 ЕООД

Гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, ул. Уйлям Гладстоун 56, ет.2, ап.1

*********

ДНИ и ТБО

7.

АУ000549/26.05.2020г.

АУ000550/26.05.2020г.

Уинтър Дрийм ООД

Гр. София, общ. Столична, бул. Цариградско шосе 108

*********

ДНИ и ТБО

8.

АУ000592/29.05.2020г.

Ес Ти Ай ООД

Гр. София, общ. Столична, бул. Дондуков 27, ет.2, ап.3

*********

ДНИ и ТБО

9.

АУ000471/12.05.2020г.

АУ000470/12.05.2020г.

АУ000469/12.05.2020г.

АУ000468/12.05.2020г.

Прогресстрой 45 ООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Цар Асен 5, ап.15

*********

ДНИ и ТБО

10.

АУ000474/12.05.2020г.

Триел ЕООД

Гр. Бургас, общ. Бургас, ул. Сан Стефано 8

**********

ДНИ и ТБО

11.

АУ000615/02.06.2020г.

Ракстър Дивелъпмънтс ООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Аксаков 6, ет.1, ап.1

**********

ДНИ и ТБО

12.

АУ000476/12.05.2020г.

Аркадия 2005 ООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Топли дол 2В, ет.5,

**********

ДНИ и ТБО

13.

АУ000393/13.04.2020г.

АУ000392/13.04.2020г.

АУ000391/13.04.2020г.

АУ000390/13.04.2020г.

Ва и Ко ООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Шишман 24

*********

ДНИ и ТБО

14.

АУ000528/19.05.2020г.

АУ000527/19.05.2020г.

АУ000526/19.05.2020г.

АУ000525/19.05.2020г.

Седем по седем ЕООД

Гр. Костенец, общ. Костенец, ул. Търговска 11

*********

ДНИ и ТБО

15.

АУ000579/28.05.2020г.

ЕТ” Торино- Тимчев- Борислав Тимчев”

Гр. Благоевград, общ. Благоевград, ул. Христо Смирненски 2Б

*********

ДНИ и ТБО

16.

АУ000586/29.05.2020г.

Барон Ледер ЕООД

Гр. Варна, общ. Варна, р-н Младост, ул. Петко Стайнов 12

*********

ДНИ и ТБО

17.

АУ000294/06.03.2020г.

АУ000295/06.03.2020г.

АУ000296/06.03.2020г.

АУ000297/06.03.2020г.

АУ000298/06.03.2020г.

АУ000299/06.03.2020г.

АУ000300/06.03.2020г.

АУ000301/06.03.2020г.

АУ000302/06.03.2020г.

Ди Би Ай България ЕООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Царибродска 70, ет.2, ап.3

*********

ДНИ и ТБО

18.

АУ000052/28.01.2020г.

АУ000053/28.01.2020г.

Маунтийн Парадайс Инвест АДСИЦ

Гр. София, общ. Столична, ул. Орел 8

*********

ДНИ и ТБО