Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 31.07.2020 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в петък 31.07.2020 г.
валидно до петък 14.08.2020 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ001305/28.10.2019 г.

АУ001306/28.10.2019г.

Красимир Георгиев Тумбев

гр.София, жк. „Красна поляна”, №241,вх.А,ет.5,ап.14

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ001712/17.12.2019г.

Теменужка Атанасова Попова

гр.София,жк.„Люлин”, бл.464,ет.7,ап.749

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ001730/18.12.2019г.

Сашка Иванова Луканова

гр.София, жк. „Белите брези”,№19,ет.10,ап.19

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ000195/24.02.2020г.

АУ000196/24.02.2020г

Пиринка Илиева Парталова

с.Брезница, общ. „Гоце Делчев”, ул.”Воденицата№1

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ000499/14.05.2020г.

Джон Едуард Кахил

гр.Банско, к-с. „Уайтпийк лодж”,ет.П,ап.В0-06

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ000663/08.06.2020г.

Милка Иванова Тодорова

гр.Банско, ул. „Ген.Стилян Ковачев”,№22

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ000671/09.06.2020г.

Питър Едуард Роган

гр.Банско, к-с. „Сноу лодж”,ет.2,ап.19

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ000672/09.06.2020г.

Камал Десан

гр.Банско, к-с. „Маунтин резиденс”,вх.С,ет.П,ап.3

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ000673/09.06.2020г.

Анатолий Туник

гр.Банско, к-с. „Св.Иван Рилски”,№1Б,ет.1,ап.3

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ000674/09.06.2020г.

Свитлана Туник

гр.Банско, к-с. „Св.Иван Рилски”,№1Б,ет.1,ап.3

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ000675/09.06.2020г.

Иван Юриьевич Клювкин

гр.Банско, ул. „Иконом Чучучлайн”,№84,ет.4,ап.38

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ000676/09.06.2020г.

Чарлз Кристиан Доминик Кайнд

гр.Банско, к-с. „Клуб седони”, ет.5,ап.87

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ000677/09.06.2020г.

Виктория Джорджина Ъндерууд

гр.Банско, к-с. „Клуб сезони”, ет.5,ап.87

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ00684/09.06.2020г.

Хю Джерард Милър

гр.Банско, к-с. „Пирин райз”, ет.3,ап.45

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ000685/09.06.2020г.

Гарвин Вирго

гр.Банско, к-с. „Клуб сезони”, ет.5,ап.87

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ000686/09.06.2020г.

Константиниа Делиаргири

гр.Банско, к-с. „Клуб сезони”, ет.5,ап.87

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ000687/09.06.2020г.

Майкъл Едуард Макдоналд

гр.Банско, к-с. „Пирински височини”, №Б,ет.1,ап.6

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ000688/09.06.2020г.

Шораб Феизал Реймод

гр.Банско, к-с. „Четирилистна детелина”, №С,ет.4,ап.6

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ000689/09.06.2020г.

Мария Мар Гарре Олмо

гр.Бургас, ул. „Хан Крум”, №15,вх.Б,ап.2

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ000690/09.06.2020г.

Фернандо Бобо Гумперт

гр.Бургас, ул. „Хан Крум”, №15,вх.Б,ап.2

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ000742/10.06.2020г.

Румен Янков Николов

гр.София, бул. „П. Евтимий”, №15Б

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ000744/10.06.2020г.

Зорница Красимирова Даскалова

гр.София, ул. „Бачо Киро, №66, ет.1

**********

ДНИ, ТБО