Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 12.08.2020 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във сряда 12.08.2020 г.
валидно до сряда 26.08.2020 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000706/10.06.2020г.

АУ000705/10.06.2020г.

Прибор Инвест ЕООД

Гр. Панагюрище, ул.Шипка №

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000399/27.04.2020г.

Гуд Нюз ЕООД

Гр. София, Средец, ул. Георги Сава Раковски №130, ет.1, ап.4

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000472/12.05.2020г.

АУ000473/12.05.2020г.

Интерарт Груп ООД

Гр. София, ул. Фр. Нансен №11, ет.2, ап.6

*********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000594/29.05.2020г.

Суифт Фа БГ ЕООД

Гр. Банско, ул. Геори Настев №1

*********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000714/10.06.2020г.

АУ000713/10.06.2020г.

Роксел България ЕООД

Гр. София, жк Лозенец, ул. Златовръх № 52

*********

ДНИ и ТБО

6.

АУ000583/28.05.2020г.

Британия Боадисеа ООД

Гр. Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител № 54

*********

ДНИ и ТБО

7.

АУ000585/29.05.2020г.

План Б ЕООД

Гр. София, ул. Граф Игнатиев №1, ет.1, ап.4

*********

ДНИ и ТБО

8.

АУ000712/10.06.2020г.

Корифи ООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Иван Йончев №5

*********

ДНИ и ТБО

9.

АУ000394/14.04.2020г.

Пирин Хайтс Ленд ООД

Гр. Варна, бул. Ген. Колев № 92, ап.106

*********

ДНИ и ТБО

10.

АУ000395/24.04.2020г.

Сидър Лодж Лейжър Клъб

Гр. Бургас, общ. Бургас, ул. Генерал Гурко №18, ет.2

**********

ДНИ и ТБО

11.

ПС000121/07.07.2020г.

ПС000122/07.07.2020г.

Сергей Григориевич Стоянов

Гр. Банско, ул. Пирин №39, ет.1, ап.1А

**********

ПС

12.

АУ000593/29.05.2020г.

Вес Карго ЕООД

Гр. Банско, м. Свети Иван, бл.1, ет.5, ап. А25

**********

ДНИ и ТБО

13.

АУ000625/03.06.2020г.

АУ000624/03.06.2020г.

Баш Баир ЕООД

Гр. София, общ. Столична, Цариградско шосе №17

*********

ДНИ и ТБО

14.

АУ000591/29.05.2020г.

Банско Делукс ЕООД

Гр. София, ул. Юндола №21

*********

ДНИ и ТБО

15.

АУ000710/10.06.2020г.

АУ000709/10.06.2020г.

АУ000708/10.06.2020г.

АУ000707/10.06.2020г.

Ейре Ски Кънстракпън ООД

Гр. София, бул. Мария Луиза №9-11, ет.5, ап.2А

*********

ДНИ и ТБО

16.

АУ000598/01.06.2020г.

Хърайзънс ООД

Гр. Варна, общ. Варна, ул. Струга №31, ет.2, ап.70

*********

ДНИ и ТБО

17.

ПС000118/07.07.2020г.

Елвис Владимиров Стоянов

Гр. Банско, ул. Рила № 17

*********

ПС

18.

ПС000130/08.07.2020г.

Димитър Александров Петаков

Гр. Банско, ул. Цар Самуил №6

*********

ПС

19.

ПС000132/08.07.2020г.

Александър Аргиров Граматиков

Гр. Банско, ул. Василак №25

**********

ПС

20.

ПС000116/07.07.2020г.

Десислава Смилова Топоркова- Вълева

Гр. Банско, ул. Стражите № 16, ет.2, ап.15

**********

ПС

21.

ПС000125/07.07.2020г.

ПС000126/07.07.2020г.

ПС000127/07.07.2020г.

Костадин Борисов Мехомийски

Гр. Банско, ул. Княз Ал.Батенберг №3

**********

ПС