Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 13.08.2020 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в четвъртък 13.08.2020 г.
валидно до четвъртък 27.08.2020 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000695/09.06.2020 г.

Алеко Христов Антонов

гр.София, ул. „Оборище”, №51,вх.1,ет.3,ап.5

**********

ДНИ,ТБО

2.

АУ000696/09.06.2020г.

Яна Костадинова Карпачева

гр.София, ул. „Оборище”, №51,вх.1,ет.3,ап.5

**********

ДНИ,ТБО

3.

АУ000700/09.06.2020г.

Мартин Стоев Янев

гр.Бургас, жк. „Изгрев”, №35,вх.13,ет.5

**********

ДНИ,ТБО

4.

АУ000722/10.06.2020г.

Александър Ленков Колячев

гр.София, жк. „Свобода”, бл.33,ап.65

**********

ДНИ,ТБО

5.

АУ000743/10.06.2020г.

Михаил Николаев Михов

гр.София, жк. „Горубляне”, ул. „Люляк”,№13

**********

ДНИ,ТБО

6.

АУ000748/10.06.2020г.

Маргарита Стефанова Димова

гр.София, жк. „Хаджи Димитър”, №73,вх.А,ет.6,ап.18

**********

ДНИ,ТБО

7.

АУ000749/10.06.2020г.

Георги Траянов Димов

гр.София, жк. „Хаджи Димитър”, №73,вх.А,ет.6,ап.18

**********

ДНИ,ТБО

8.

АУ000773/11.06.2020г.

Росен Йорданов Русинов

гр.София, жк. „Люлин”,№30,вх.Г,ап.79

**********

ДНИ,ТБО

9.

АУ000769/11.06.2020г.

Терез Анет Дор

гр.Банско, жк. „Уайтууд лодж”, №А,ет.2,ап.26

**********

ДНИ,ТБО

10.

АУ000770/11.06.2020г.

Джеймс Мартин Дор

гр.Банско, жк. „Уайтууд лодж”, №А,ет.2,ап.26

**********

ДНИ,ТБО

11.

АУ000771/11.06.2020г.

Дермът Джоузеф Макъл

гр.Банско, жк. „Уайтууд лодж”, №А,ет.1,ап.13

**********

ДНИ,ТБО

12.

АУ000772/11.06.2020г.

Бреда Макъл

гр.Банско, жк. „Уайтууд лодж”, №А,ет.1,ап.13

**********

ДНИ,ТБО

13.

АУ000777/16.06.2020г.

Джерандин Маргарет Сампсън

гр.Пловдив, ул. „Света Петка”, №24,ет.1

**********

ДНИ,ТБО

14.

АУ000779/16.06.2020г.

Мари Жерардин Райън

гр.Банско, жк. „Уайтууд лодж”, №А,ет.П,ап.7

**********

ДНИ,ТБО

15.

АУ000780/16.06.2020г.

Даниел Флоренс О`Съливан

гр.Банско, жк. „Уайтууд лодж”, №А,ет.П,ап.7

**********

ДНИ,ТБО

16.

АУ000781/16.06.2020г.

Рейчъл Луис Уитън Рамни

гр.Варна, ул. „Кръстю Мирски”, №7,ет.3,ап.9

**********

ДНИ,ТБО

17.

АУ000782/16.06.2020г.

Томас Макмастър Уилтон Рамни

гр.Варна, ул. „Кръстю Мирски”, №7,ет.3,ап.9

**********

ДНИ,ТБО

18.

АУ000785/16.06.2020г.

Зофиа Пиешхала

гр.Банско, жк. „Сейнт Джордж ски енд спа”,бл3,ет.4,ап.503

**********

ДНИ,ТБО

19.

АУ000786/16.06.2020г.

Славомир Лех Сековски

гр.Банско, жк. „Сейнт Джордж ски енд спа”,бл3,ет.4,ап.503

**********

ДНИ,ТБО

20.

АУ000787/16.06.2020г.

Филип Норман Уебер

гр.Банско, ул. „Иконом Чучулайн”,№74-76, ет.2,ап.35

**********

ДНИ,ТБО

21.

АУ000788/17.06.2020г.

Каролин Даян Марчбанк

гр.Банско, жк. „Пирински височини” №А,,ет.3,ап.23

**********

ДНИ,ТБО

22.

АУ000789/17.06.2020г.

Брайън Марчбанк

гр.Банско, жк. „Пирински височини” №А,,ет.3,ап.23

**********

ДНИ,ТБО

23.

АУ000790/17.06.2020г.

Сюзън Мари Хътчинс

гр.Банско, жк. „Френдс”,ап.L3

**********

ДНИ,ТБО

24.

АУ000791/17.06.2020г.

Никълъс Джеймс Грув

гр.Банско, ул. „Тевно езеро” №3,ет.3,ап.21

**********

ДНИ,ТБО

25.

АУ000792/17.06.2020г.

Йук Кун Лау

гр.Банско, ул. „Тевно езеро” №3,ет.3,ап.21

**********

ДНИ,ТБО

26.

АУ000793/17.06.2020г.

Розалинд Милс

гр.Банско, ул. „Цар Симеон” №84,ет.4,ап.43

**********

ДНИ,ТБО

27.

АУ000796/17.06.2020г.

Гари Джеймс Карол

гр.Банско, ул. „Лазар Томов” №8,ап.8

**********

ДНИ,ТБО

28.

АУ000799/17.06.2020г.

Самуел Маркъс Остин

гр.Банско, к-с. „Алпин лодж” вх.3,ет.2,ап.45

**********

ДНИ,ТБО

29.

АУ000800/17.06.2020г.

Джейсън Рой Уебстър

гр.Банско, ул. „Иконом Чучулайн”,№74-76, ет.2,ап.32

**********

ДНИ,ТБО

30.

АУ000801/17.06.2020г.

Шарън Никола Уебстър

гр.Банско, к-с. „Пирин райз”, ет.2,ап.32

**********

ДНИ,ТБО