Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 18.08.2020 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във вторник 18.08.2020 г.
валидно до вторник 01.09.2020 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ001497/26.11.2019 г.

Надежда Илиева Дакова

гр.Гоце Делчев, ул. „Дунав”, №19

**********

ДНИ,ТБО

2.

АУ001734/18.12.2019г.

Снежана Иванова Бродева

гр.Гоце Делчев, ул. „Юрий Гагарин”, №42

**********

ДНИ,ТБО

3.

АУ001735/18.12.2019г.

Георги Иванов Даков

гр.Гоце Делчев, ул. „Дунав”, №19

**********

ДНИ,ТБО

4.

АУ000802/17.06.2020г.

Емеше Иван

гр.Гоце Делчев, ул. „Цар Симеон”, №4

**********

ДНИ,ТБО

5.

АУ000812/17.06.2020г.

Кларк Алън Скинър

гр.Банско, к-с. „Ди Орчард”, ет.4, ап.412

**********

ДНИ,ТБО

6.

АУ000813/17.06.2020г.

Джон Нийл Хасел

гр.Банско, ул. „Христо Ботев”, №11, ет.1, ап.3

**********

ДНИ,ТБО

7.

АУ000814/17.06.2020г.

Стефани Хасел

гр.Банско, ул. „Христо Ботев”, №11, ет.1, ап.3

**********

ДНИ,ТБО

8.

АУ000826/17.06.2020г.

Аикатерини Цуцоли

гр.Банско, ул. „Църна могила”, №8, ет.3,ап.17

**********

ДНИ,ТБО

9.

АУ000827/17.06.2020г.

Йоанис Тейс

гр.Банско, ул. „Църна могила”, №8, ет.3,ап.17

**********

ДНИ,ТБО

10.

АУ000828/18.06.2020г.

Филип Андрю Бриджър

гр.Пловдив, ул. „Цар Борис III Обединител”, №54, ет.4,ап.25

**********

ДНИ,ТБО

11.

АУ000829/18.06.2020г.

Екатерина Алексеева Клаптенко

гр.Банско, ул. „Лазар Герман”, №9, ет.2,ап.10

**********

ДНИ,ТБО

12.

АУ000830/18.06.2020г.

Алън Джон Уоръл

гр.Банско, к-с. „Литъл сноу джуъл”, ет.1,ап.5

**********

ДНИ,ТБО

13.

АУ000831/18.06.2020г.

Марк Джон Лоурънс

гр.Банско, к-с. „Литъл сноу джуъл”, ет.1,ап.5

**********

ДНИ,ТБО

14.

АУ000832/18.06.2020г.

Александра Силвана Келман

гр.София, ул. „Добри Войников”, №19,ап.2,ап.3

**********

ДНИ,ТБО

15.

АУ000833/18.06.2020г.

Стюарт Робърт Келман

гр.София, ул. „Добри Войников”, №19,ап.2,ап.3

**********

ДНИ,ТБО

16.

АУ000834/18.06.2020г.

Дженифър Ан Гутнеч

гр.София, ул. „Неофит Рилски”, №55,ап.4,ап.3

**********

ДНИ,ТБО

17.

АУ000835/18.06.2020г.

Морис Гластра

гр.София, ул. „Неофит Рилски”, №55,ап.4,ап.3

**********

ДНИ,ТБО

18.

АУ000837/18.06.2020г.

Джонатан Райдер Таб

гр.Банско, к-с. „Клуб сезони”, ет.4,ап.70

**********

ДНИ,ТБО