Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 24.08.2020 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в понеделник 24.08.2020 г.
валидно до понеделник 07.09.2020 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000778/16.06.2020 г.

Тони Алан Сампсън

гр.Пловдив, ул. „Света Петка”,№24, ет.1

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ000838/18.06.2020г.

Игор Анатолиевич Акулинин

гр.Банско, ул. „Страгите”, ет.3,ап.41А

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ000839/18.06.2020г.

Елизавета Игоревна Акулинина

гр.Банско, ул. „Страгите”, ет.3,ап.41А

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ000840/18.06.2020г.

Александра Вениаминова Шангина

гр.Банско, ул. „Страгите”, ет.3,ап.41А

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ000841/18.06.2020г.

Алексей Георгиевич Ноздрин

гр.Банско, ул. „Страгите”, ет.3,ап.41А

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ000844/18.06.2020г.

Джефри Норман Фостър

гр.Варна, ул. „Кръстю Мирски”,№7, ет.3,ап.9

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ000845/18.06.2020г.

Тревор Е.Никсън

гр.Варна, ул. „Кръстю Мирски”,№7, ет.3,ап.9

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ000852/18.06.2020г.

Алисън Гибънс

гр.Банско, ул. „Цар Симеон”,№82,вх.5, ет.0,ап.

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ000853/18.06.2020г.

Дейвид Пол Гибънс

гр.Банско, ул. „Цар Симеон”,№82,вх.5, ет.0,ап.

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ000854/18.06.2020г.

Шарън Елизабет Инес

гр.Банско, к-с. „Дрийм”,№82,вх.5, ет.0,ап.

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ000855/18.06.2020г.

Джеймс Дъглас Инес

гр.Банско, к-с. „Дрийм”, ет.3,ап.414

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ000856/22.06.2020г.

Джейсън Ричард Синглетън

гр.Банско, к-с. „Парадизо верде”,№В, ет.4,ап.35

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ000857/22.06.2020г.

Анджела Мари Синглетън

гр.Банско, к-с. „Парадизо верде”,№В, ет.4,ап.35

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ000858/22.06.2020г.

Патрик Джей Муртаг

гр.Банско, к-с. „Банско сънсет I”, ет.1,ап.9

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ000859/22.06.2020г.

Дейрдре Мури Муртаг

гр.Банско, к-с. „Банско сънсет I”, ет.1,ап.9

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ000862/22.06.2020г.

Екатерина Кригер

гр.Банско, к-с. „Мария Антоанета ”, №В, ет.П,ап.3В

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ000865/22.06.2020г.

Джон Мартин О`Конър

гр.Банско, к-с. „Регнум Кристал Апартмънтс”, вх.Е, ет.1,ап.9

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ000866/22.06.2020г.

Ейлийн Патриша О`Конър

гр.Банско, к-с. „Регнум Кристал Апартмънтс”, вх.Е, ет.1,ап.9

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ000867/22.06.2020г.

Глен Маккарни

гр.Банско, к-с. „Ди Орчард”, вх.С, ет.4

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ000868/22.06.2020г.

Айлин Маккарни

гр.Банско, к-с. „Ди Орчард”, вх.С, ет.4

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ000869/22.06.2020г.

Джон Александър Дауни

гр.Пловдив, ул. „Света Петка”,№24, ет.1

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ000870/22.06.2020г.

Кристин Дауни

гр.Пловдив, ул. „Света Петка”,№24, ет.1

**********

ДНИ, ТБО