Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 21.09.2020 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в понеделник 21.09.2020 г.
валидно до понеделник 05.10.2020 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000964/06.07.2020 г.

Пол Андрю Колман – Смит

гр.Банско, к-с. „Пирински височин”, №А,ет.2, ап.А19

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ000965/06.07.2020г.

Лесли Робърт Купър

гр.Банско, к-с. „Пирински височин”, №А,ет.2, ап.А19

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ000968/06.07.2020г.

Шагуфта Машууд

гр.Банско, ул. „Иконом К.Чучулайн”, №20,ет.1, ап.1

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ000972/06.07.2020г.

Джон Еган

гр.Банско, к-с. „Балкан хайтс”, ет.3, ап.41

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ000977/07.07.2020г.

Рейчъл Рут Чеймбърс

гр.София, ул. „Патриарх Евтимий”, №36,ет.4, ап.13

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ000978/07.07.2020г.

Лаура Джейн Чеймбърс

гр.София, ул. „Патриарх Евтимий”, №36,ет.4, ап.13

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ000979/07.07.2020г.

Самюел Дейвид Чеймбърс

гр.София, ул. „Патриарх Евтимий”, №36,ет.4, ап.13

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ000984/07.07.2020г.

Джон Смит Дъглас

гр.Банско, ул. „Явор”, №37, ап.5.5

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ000988/07.07.2020г.

Асен Пенчев Андреев

гр.София, ул. „Стойно Бачийски”, №69

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ000989/07.07.2020г.

Татяна Ивайлова Радева

гр.София, жк. „Връбница 1 ”, №515, вх.А, ет.12, ап.48

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ000990/07.07.2020г.

Лоренц Неринг

гр.Банско, ул. „Найден Геров”, №1,ет.1, ап.1

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ000991/07.07.2020г.

Хилари Джой Неринг

гр.Банско, ул. „Найден Геров”, №1,ет.1, ап.1

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ000992/07.07.2020г.

Адам Карл Ходинот

гр.Пловдив, ул. „Света Петка”, №24,ет.1

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ000993/07.07.2020г.

Клинтън Ричард Мартин

гр.Пловдив, ул. „Света Петка”, №24,ет.1

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ000985/07.07.2020г.

Татяна Емилова Давидкова

гр.Благоевград, ул. „Александър Стамболийски”, №45А

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ000998/07.07.2020г.

Снежана Николова Колева

гр.София, жк. „Младост”, №351Б, вх.5, ет.2, ап.119

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ001060/28.07.2020г.

Иван Атанасов Гаджанов

гр.София, жк. „Дружба”, №83, вх.Г, ет.4, ап.79

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ001106/30.07.2020г.

АУ001156/07.08.2020г.

Георги Димитров Бенин

гр.София, жк. „Дружба”, №706, вх.Б, ет.4, ап.26

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ001108/05.08.2020г.

Лора Янкова Кушева

гр.София, ул. „Здраве”, №15, ет.7, ап.5

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ001125/05.08.2020г.

Красимир Григоров Методиев

гр.София, жк. „Овча купел”, №40, вх.Е, ет.2, ап.4

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ001126/05.08.2020г.

Лорита Иванова Методиева

гр.София, жк. „Овча купел”, №40, вх.Е, ет.2, ап.4

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ001160/07.08.2020г.

Христо Георгиев Хаджикостов

гр.София, ул. „Патриарх Евтимий”, №21, вх.А, ет.5

**********

ДНИ, ТБО

23.

АУ001161/07.08.2020г.

Яна Христова Хаджикостова

гр.София, ул. „Патриарх Евтимий”, №21, вх.А, ет.5

**********

ДНИ, ТБО

24.

АУ001162/07.08.2020г.

Рада Христова Хаджикостова – Шлойтер

гр.София, ул. „Патриарх Евтимий”, №21, вх.А, ет.5

**********

ДНИ, ТБО

25.

АУ001163/07.08.2020г.

Андрей Христов Хаджикостов

гр.София, ул. „Патриарх Евтимий”, №21, вх.А, ет.5

**********

ДНИ, ТБО

26.

АУ001165/10.08.2020г.

Петя Николова Сариева

гр.София, кв. „Горубляне”, ул. „Пионерска”, №22

**********

ДНИ, ТБО

27.

АУ001179/10.08.2020г.

Анна Иванова Костова

гр.София, ул. „Индира Ганди”, №716, вх.В, ет.72,ап.2

**********

ДНИ, ТБО

28.

АУ001180/10.08.2020г.

Фани Методиева Петрова

гр.Пловдив, ул. „Радецки”, №28, ет.3

**********

ДНИ, ТБО

29.

АУ001182/10.08.2020г.

Трайчо Василев Петров

гр.Пловдив, ул. „Радецки”, №28, ет.3

**********

ДНИ, ТБО

30.

АУ001284/25.10.2020г.

Спаска Мирчева Стоянова

гр.София, ул. „Каймакчан”, №75

**********

ДНИ, ТБО

31.

АУ001283/25.10.2020г.

Валентин Иванов Стоянов

гр.София, ул. „Каймакчан”, №75

**********

ДНИ, ТБО

32.

АУ001746/19.12.2019г.

Петър Георгиев Йотов

с. Осеново, общ. Банско

**********

ДНИ, ТБО

33.

АУ000250/26.02.2020г.

Мустафа Юсеин Теля

с. Паничарево, общ. Бобов дол

**********

ДНИ, ТБО

34.

АУ000248/26.02.2020г.

Ясен Ясенов Тельов

с. Побит камък, общ. Велинград

**********

ДНИ, ТБО