Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 16.10.2020 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  в петък 16.10.2020 г.
валидно до петък 30.10.2020 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ001029/14.07.2020 г.

АУ001030/14.07.2020г.

Иван Димитров Терзиев

гр.София, жк. „Фондови борси”,№211,вх.А,ег.6, ап.21

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ001049/15.07.2020г.

Ананд Пател

гр.Банско, к-с. „Балкан хайтс”, бл.В, ет.5, ап.70

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ001050/15.07.2020г.

Неха Пател

гр.Банско, к-с. „Балкан хайтс”, бл.В, ет.5, ап.70

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ001051/28.07.2020г.

Нива Брид Ходж

гр.Банско, ул. „Мис Стоун”, №6, ет.4, ап.85

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ001052/28.07.2020г.

Джон Дезмонд Ходж

гр.Банско, ул. „Мис Стоун”, №6, ет.4, ап.85

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ001053/28.07.2020г.

Джонатан Шон Строндж

гр.Банско, к-с. „Сънрайз”,  ет.1, ап.8а

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ001054/28.07.2020г.

Джулиет Зара Сомърс

гр.Банско, к-с. „Сънрайз”,  ет.1, ап.8а

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ001055/28.07.2020г.

Сандра Мери Кембъл

гр.Банско, к-с. „Орбелукс”, №В, ет.П, ап.03

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ001056/28.07.2020г.

Джеймс Стивън Грейс

гр.Банско, к-с. „Четирилистна детелина”,  вх.В,ет.2, ап.8

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ001057/28.07.2020г.

Мари Катрин Грейс

гр.Банско, к-с. „Четирилистна детелина”,  вх.В,ет.2, ап.8

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ001058/28.07.2020г.

Марк Дейвидсън

гр.Банско, к-с. „Даймънд хайтс”, ет.1, ап.4

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ001059/28.07.2020г.

Джон Пол Дейвидсън

гр.Банско, к-с. „Даймънд хайтс”, ет.1, ап.4

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ001061/28.07.2020г.

Клаус Бернт Шрайбер

гр.Банско, к-с. „Алпин лодж”,№3, ет.1, ап.А22

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ001062/28.07.2020г.

Анет Норферд Шрайбер

гр.Банско, к-с. „Алпин лодж”,№3, ет.1, ап.А22

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ001063/28.07.2020г.

Дейвид Майкъл Грегъри

гр.Банско, к-с. „Емералд”,№А, ет.1, ап.105

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ001064/28.07.2020г.

Лин Джейн Грегъри

гр.Банско, к-с. „Емералд”,№А, ет.1, ап.105

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ001065/28.07.2020г.

Клив Ричард Смит

гр.Банско, к-с. „Емералд”,№А, ет.1, ап.105

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ001066/28.07.2020г.

Джон Харолд Брукс

гр.Банско, к-с. „Даймънд хайтс”, ет.4, ап.20

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ001067/28.07.2020г.

Дебора Брукс

гр.Банско, к-с. „Даймънд хайтс”, ет.4, ап.20

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ001068/28.07.2020г.

Гуо Сицзь

гр.Банско, к-с. „Маунтин парадайз”, ет.-1, ап.103

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ001072/28.07.2020г.

Александър Георгиевич Черников

гр.Банско, к-с. „Планински изглед”,№Б, ет.2, ап.31

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ001073/28.07.2020г.

Кевин Мартин Макън

гр.Банско, к-с. „Гинес”, ет.3, ап.311

**********

ДНИ, ТБО

23.

АУ001074/28.07.2020г.

Мари Маргарет Макън

гр.Банско, к-с. „Гинес”, ет.3, ап.311

**********

ДНИ, ТБО

24.

АУ001075/28.07.2020г.

Светлана Георгиева Калинина

гр.Банско, ул. „Грамадето”, №13, бл. F, ет.3, ап.3

**********

ДНИ, ТБО

25.

АУ001076/29.07.2020г.

Робърт Джеймс Симпсън

гр.Банско, ул. „Кошерината”, №1,ет.1, ап.23

**********

ДНИ, ТБО

26.

АУ001077/29.07.2020г.

Ричард Едуард Брукс Уестърн

гр.Банско, ул. „Хан Аспарух”,№11, ет.2, ап.7

**********

ДНИ, ТБО

27.

АУ001078/29.07.2020г.

Матю Дейвид Уилкоксън

гр.Банско, ул. „Хан Аспарух”,№11, ет.2, ап.7

**********

ДНИ, ТБО

28.

АУ001079/29.07.2020г.

Нора Патриша Мулан

гр.Банско, ул. „Тевно езеро”, №2

**********

ДНИ, ТБО

29.

АУ001080/29.07.2020г.

Патрик Джоузеф Мулан

гр.Банско, ул. „Тевно езеро”, №2

**********

ДНИ, ТБО