Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 30.10.2020 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  в петък  30.10.2020 г.
валидно до петък 13.11.2020 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000825/17.06.2020 г.

Кирил Красимиров Колев

гр.Ловеч, ЖК  МЛАДОСТ, бл.318, вх.Б, ет.4, ап.12

*********

ДНИ и ТБО

 

2.

АУ001115/05.08.2020 г.

Андрю Дейвис

гр.Банско, ЖС ПЛАНИНСКИ ИЗГЛЕД, №Б,  ет.1, ап.Б12

*********

ДНИ и ТБО

 

3.

АУ001116/05.08.2020 г.

Кристофър Марк Пърнел

гр.Банско, ул. Капитан Петко войвода, №3, ет.2, ап.13

*********

ДНИ и ТБО

 

4.

АУ001117/05.08.2020 г.

Пол Антъни Фалви

гр.Банско, ул. Капитан Петко войвода, №3, ап.20

*********

ДНИ и ТБО

 

5.

АУ001118/05.08.2020 г.

Никълъс Алекзандър Бенджамин Франсис

гр.Банско, ул.Капитан Петко войвода, №3,ет.4, ап.30

*********

ДНИ и ТБО

 

6.

АУ001119/05.08.2020 г.

СийнГогарти

гр.Банско, ул.Панайот Хитов, №27-29, ап.1, ап.9

*********

ДНИ и ТБО

 

7.

АУ001120/05.08.2020 г.

Кенет Едуард Флин

гр.Банско, К-С БАЛКАН ХАЙТС, ет.П, ап.4

*********

ДНИ и ТБО

 

8.

АУ001121/05.08.2020 г.

Лиам КонлетКерней

гр.Банско, К-С БАЛКАН ХАЙТС, ет.П, ап.4

*********

ДНИ и ТБО

 

9.

АУ001122/05.08.2020 г.

Моника Мери Флин

гр.Банско, К-С БАЛКАН ХАЙТС, ет.П, ап.4

*********

ДНИ и ТБО

 

10.

АУ001133/05.08.2020 г.

Стюарт Джон Фрийман

гр.Варна, ул.Кръстю Мирски, №7, ет.3, ап.9

*********

ДНИ и ТБО

 

11.

АУ001134/05.08.2020 г.

Питър Джон Фрийман

гр.Варна, ул.Кръстю Мирски, №7, ет.3,ап.9

*********

ДНИ и ТБО

 

12.

АУ001137/05.08.2020 г.

КристофоросГривас

гр.Банско, ул.Пирин, ет.2, ап.204

*********

ДНИ и ТБО

 

13.

АУ001139/07.08.2020 г.

Линда БриджитЛийнейн

гр.Банско, К-С ПИРИН ЛОДЖ, №1, ап.7

*********

ДНИ и ТБО

 

14.

АУ001149/07.08.2020 г.

Тревър Маршал Браун

гр.Банско, СИДЕР ЛОДЖ 4

*********

ДНИ и ТБО

 

15.

АУ001150/07.08.2020 г.

Франсис Мери Барлоу

гр. София, ул.Добри Войников, №19, ет.1, ап.1

*********

ДНИ и ТБО

 

16.

АУ001158/07.08.2020 г.

Вероника Крег

гр.Банско, ул.Пере Тошев, №2-8, ет.1, ап.АТ,В6

*********

ДНИ и ТБО

 

17.

АУ001159/07.08.2020 г.

Лесли Крег

гр.Банско,№2-8, ет.1, ап.АТ,В6

*********

ДНИ и ТБО

 

18.

АУ001171/10.08.2020 г.

Юлия ВячеславовнаОвсянникова

гр.Банско, Ж.СГР.МАРИЯ-АНТОАНЕТА, №В, ет.П, ап.3В

*********

ДНИ и ТБО

19.

АУ001183/11.08.2020 г.

Катрин Рита Чаплин

гр.Банско, К-С НОВИ ХАН, бл.В/С/, ет.2, ап.В/С/15

*********

ДНИ и ТБО

20.

АУ001184/11.08.2020 г.

Лесли Джеймс Чаплин

гр.Банско, К-С НОВИ ХАН, бл.В/С/, ет.2, ап.В/С/15

*********

ДНИ и ТБО

21.

АУ001222/12.08.2020 г.

КатрийнРайън

гр.Банско,ЖС АСПЕН ХАУС, №А, ет.3,ап.303

*********

ДНИ и ТБО

22.

АУ001223/12.08.2020 г.

Роджър Майкъл Райън

гр.Банско,ЖС АСПЕН ХАУС, №А, ет.3,ап.303

*********

ДНИ и ТБО

23.

АУ000379/10.04.2020 г.

МАУНТИЙН ВЮ ЛЕНД ООД

гр.София, ул,Алабин, №42, ет.3

*********

ДНИ и ТБО

24.

АУ001042/02.12.2016г.

Олга Николаевна Самсонова /Факова/

гр.Добринище, с.Добринище

*********

ДНИ и ТБО

25.

АУ001043/02.12.2016г.

Иван Костадинович Самсонов

с.Обидим, общ.Банско,с.Обидим

*********

ДНИ и ТБО

26.

АУ001044/02.12.2016г.

Алексей Костадинович Самсонов

с.Обидим, общ.Банско,с.Обидим

*********

ДНИ и ТБО