Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 05.11.2020 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  в четвъртък 05.11.2020 г.
валидно до четвъртък 19.11.2020 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ001071/28.07.2020 г.

Георги Константинов Димитров

гр.София, ул. „Николай Коперник”,№36

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ001190/11.08.2020г.

АУ001191/11.08.2020г.

Любен Костадинов Каръков

гр. Гоце Делчев, ул. „Щип”,№1,вх.А,ет.,ап.1

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ001206/12.08.2020г.

Верка Григорова Макриева

гр. Гоце Делчев, ул. „Генерал Ковачев”,№16

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ001214/12.08.2020г.

Димо Петров Драгижев

гр.София, р-н. Оборище, ул.„Екзарх Йосиф”,№123, ет.4,ап.8

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ001215/12.08.2020г.

Стивън Джон Чилдърхаус

гр.Банско, ул. „Иконом Чучулайн”,№74,ет.2,ап.19

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ001216/12.08.2020г.

Зузана Кишикова

гр.Банско, ул. „Иконом Чучулайн”,№74,ет.3,ап.46

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ001217/12.08.2020г.

Марек Никел

гр.Банско, ул. „Иконом Чучулайн”,№74,ет.3,ап.46

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ001218/12.08.2020г.

Раян Джоузеф Коркоран

гр.Банско, ул. „Иконом Чучулайн”,№74,ет.2,ап.21

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ001219/12.08.2020г.

Джаки Хейзъл  Гийгън

гр.Банско, к-с. „Пирин райз”, ет.3,ап.55

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ001220/12.08.2020г.

Кийт Мичъл

гр.Банско, ул. „Иконом Чучулайн”,№74,ет.2,ап.23

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ001221/12.08.2020г.

Найджъл Франсис Гийгън

гр.Банско, ул. „Иконом Чучулайн”,№74,ет.3,ап.55

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ001225/12.08.2020г.

Дейвид Питър Барнс

гр.Банско, ул. „Иконом Чучулайн”,№74,ет.3,ап.49

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ001226/12.08.2020г.

Сандра Жан Барнс

гр.Банско, к-с. „Пирин райз”, ет.3,ап.49

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ001228/13.08.2020г.

Пол Мартин Нобел

гр.Банско, ул. „Иконом Чучулайн”,№71,ет.1,ап.14

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ001229/13.08.2020г.

Хейзъл Нобел

гр.Банско, ул. „Иконом Чучулайн”,№71,ет.1,ап.14

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ001232/13.08.2020г.

Лоуела Кроу

гр.Банско, ул. „Иконом Чучулайн”,№74,ет.П,ап.1А

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ001233/13.08.2020г.

Паула Бърн

гр.Банско, к-с. „Пирин райз”, ет.2,ап.28

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ001234/13.08.2020г.

Джейсън Патрик Хибитс

гр.Банско, к-с. „Пирин райз”, ет.2,ап.28

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ001236/13.08.2020г.

Уендичерил Джефрис

гр.Банско, к-с. „Пирин райз”, ет.П,ап.8

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ001237/13.08.2020г.

Дейвид Ричард Джефрис

гр.Банско, к-с. „Пирин райз”, ет.П,ап.8

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ001238/13.08.2020г.

Лин Шарън Уилямс

гр.Банско, к-с. „Пирин райз”, ет.П,ап.8

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ001239/13.08.2020г.

Джерънт Уин Уилямс

гр.Банско, ул. „Иконом Чучулайн”,№74,ет.П,ап.8

**********

ДНИ, ТБО

23.

АУ001241/13.08.2020г.

Стюарт Ейнсли Макартър

гр.Банско, к-с. „Дрийм”, ет.2,ап.313

**********

ДНИ, ТБО

24.

АУ001249/18.08.2020г.

Георги Борисов Лазаров Сирлещов

гр.Банско, ул. „Яне Сандански”, №12

**********

ДНИ, ТБО

25.

АУ001258/18.08.2020г.

Мартин Мърдо Мичъл

гр.Банско, к-с. „Сидер лодж 1”, ап.12

**********

ДНИ, ТБО

26.

АУ001259/18.08.2020г.

Ананд Пидигаду

гр.Банско, к-с. „Сидер лодж 1”, ап.12

**********

ДНИ, ТБО

27.

АУ001287/19.08.2020г.

Патрик Ерол Кроу

гр.Банско, ул. „Иконом Чучулайн”,№74,ет.П,ап.1А

**********

ДНИ, ТБО